RPOS009


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma RPOS009 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak Karateke
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, psikolojik danışmanların çocuklarla çalışmaları durumunda ihtiyaç duyacakları kuramsal alt yapıyı sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Çocukla psikolojik danışma yaparken kullanılabilecek yöntemler, çocukları tanıma teknikleri, okul ortamında yapılacak rehberliğin standartları hakkında bilgiler içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: • Çocukla terapötik ilişkinin özellikleri bilir. • Çocukla psikolojik danışma yaparken resim, oyun gibi yöntemleri kullanır. • Kriz durumları, davranış problemleri gibi durumlarda uygun psikolojik danışmayı sağlar. • Çocukla psikolojik danışmada etik kuralları ve yükümlü olduğu yasal sorumlulukları açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yönteminin tanıtılması.
2. Hafta Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmanın amaçları
3. Hafta Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada terapi ortamı
4. Hafta Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada terapi ortamında iletişim
5. Hafta Terapötik ilişkinin özellikleri
6. Hafta Terapötik ilişkinin özellikleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Çocuğu tanıma teknikleri.
9. Hafta Oyun ve çocuk.
10. Hafta Resimleriyle çocuk.
11. Hafta Güncel terapi yöntemleri
12. Hafta Güncel terapi yöntemleri (devam)
13. Hafta Kriz durumlarında psikolojik danışma
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Ültanır, E.(2017). Çocuklarda rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Nobel Yayıncılık. • Yavuzer, H. (1992). Resimleriyle çocuk. İstanbul: Remzi Kitapevi. • Geldard, K. & Geldard, D. (1999) Çocukla psikoterapötik görüşme: Giriş niteliğinde uygulamalı bir rehber. (Çev: G.Erden ve Ç. Kudiaki). Ankara: TPD Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 11