RPDZ309


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Rehberlik RPDZ309 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 - - - - 25 53 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Neslihan Salman
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere mesleki rehberlik ve danışma konusunda kuramsal bilgiler kazandırarak onların mesleki rehberlik ve danışma uygulamaları dersine ve meslek seçimine yardım sürecine hazırlanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile ilgili temel kavram ve ilkeler; kariyer gelişim sürecini etkileyen psikolojik faktörler, kariyer gelişim sürecini etkileyen diğer faktörler, kariyer danışmanlığında psikodinamik ve gelişimsel yaklaşımlar, Türkiye’de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Meslek, iş ve kariyer kavramlarının arasındaki farkları bilir. 2. Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörleri tanımlar. 3. İş ve çalışma dünyasındaki paradigma değişimini açıklar. 4. Kariyer psikolojik danışmanlarının sahip olması gereken yeterlikleri bilir. 5. Mesleğin ve meslek seçiminin insan yaşamındaki yeri ve önemini açıklar. 6. Kariyer danışmanlığı kuramlarının temel varsayımlarını, danışma sürecini ve tekniklerini bilir. 7. Bireylere meslek seçimi sürecinde nasıl yardımcı olunması gerektiğini açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması
2. Hafta Temel kavramlar (meslek, iş, kariyer) ve kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler
3. Hafta Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler
4. Hafta İş ve çalışma dünyasında paradigma değişimi ve kariyer psikolojik danışman yeterlikleri
5. Hafta Kariyer planlama süreci
6. Hafta Özellik faktör kuramları
7. Hafta Özellik faktör kuramları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gelişimsel yaklaşımlar
10. Hafta Gelişimsel yaklaşımlar
11. Hafta Sosyal bilişsel yaklaşımlar
12. Hafta Sosyal bilişsel yaklaşımlar
13. Hafta Teoriden uygulamaya geçiş
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kuzgun, Y. (2017). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yeşilyaprak, B. (2020). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem. Sharf, R. S. (2017). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması (Çev. Ed. F.Bacanlı & K. Öztemel). Ankara: Pegem.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek