RPDZ307


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Danışma Kuramları RPDZ307 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 - - - - 25 53 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Irkörücü Küçük
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin psikolojik danışma yaklaşımları (terapiler) hakkında bir anlayış kazanarak kendi kişilik özelliklerine uygun yaklaşımı/yaklaşımları keşfetmelerini; temel görüşme ve psikolojik danışma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler, kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Psikolojik danışma temel kuramlarını kavrayabilme 2. Psikolojik danışma kuramlarını ve uygulamalarını ayırt edebilme 3. Psikolojik danışman özelliklerini kavrayabilme 4. Psikolojik danışma hizmetlerinde etik kuralları fark edebilme 5. Pdr kuramları ile pdr hizmetlerini bütünleştirebilme 6. Pdr kuramları ile milli eğitimin beklentilerini bütünleştirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yapılandırma
2. Hafta Psikanalitik Terapi
3. Hafta Adlerian Terapi
4. Hafta Varoluşçu Terapi
5. Hafta Person-centered Therapy
6. Hafta Gestalt Terapisi
7. Hafta Behavioral Therapy
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bilişsel Terapi
10. Hafta Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi
11. Hafta Gerçeklik Terapisi
12. Hafta Postmodern Terapiler
13. Hafta Bütünleştirici Terapiler
14. Hafta Transaksiyonel Analiz
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) 30
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 30
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Corey, G. (2015). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları (Çev. T. Ergene), Ankara: Mentis Yayıncılık. Murdock, N. L. (2012). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. (Çev. Ed. F. Akkoyun), Ankara: Nobel Yayıncılık. Sharf, R. S. (2014). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları. (Çev. Ed. N. Voltan-Acar), Nobel Yay. Terzi, Ş. ve Ergüner-Tekinalp, B. (2013). Psikolojik Danışmada Güncel Kuramlar. Pegem Yayınevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

PY1

5

PY2

 

PY3

 

PY4

 

PY5

 

PY6

 

PY7

 

PY8

 

PY9

 

PY10

 

PY11

 

PY12

 

PY13

 

PY14

 

PY15

 

PY16

 

PY17

 

PY18

 

PY19

 

PY20

4

PY21

 

PY22

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek