RPDZ206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları RPDZ206 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 25 53 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders, bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik konularını ve bu dönemlerdeki sorunları ve bunlarla nasıl başa çıkılacağını kısaca incelemeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerindeki sorunlar ve bunlarla başa çıkma yolları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Derse devam eden ve dönem sonunda başarılı olan öğrenciler; 1. Normal gelişim evrelerinin özelliklerini öğrenir ve anormallikleri ayırt edebilirler. 2. Sorunlara uygun çözümler sağlayabilirler. 3. Bireyin diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Akıl ve ruh sağlığı, normallik ve anormallik kriterleri. Ruh sağlıklı kişinin sahip olması gereken özellikler.
2. Hafta Uyumu sağlayan faktörler. aile, yaşıt grupları, eğitim, toplumsal çevre ve ana-baba tutumları
3. Hafta Piaget'in bilişsel gelişim kuramı ve gelişim dönemleri. Vygotsky'nin sosyokültürel bilişsel gelişim kuramı
4. Hafta Piaget ve Kohlberg'in ahlak gelişimi evreleri
5. Hafta Freud'un psikoseksüel gelişim kuramı ve Erikson'ın psiko-sosyal gelişim kuramı
6. Hafta Bebeklik döneminin özellikleri ve sorunları. Bağlanma kuramı
7. Hafta İlk çocukluk döneminin özellikleri ve sorunları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Orta çocukluk döneminin özellikleri ve sorunları
10. Hafta İlk ve orta çocukluk dönemi sorunları ve bunlarla başa çıkma yolları
11. Hafta Ergenlik döneminin özellikleri
12. Hafta Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemi sorunları ve başa çıkma yolları
13. Hafta Genç yetişkinlik ve orta yetişkinlik dönemindeki uyum sorunları ve başa çıkma
14. Hafta İleri yetişkinlik döneminin özellikleri ve uyum sorunları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları. Editör: Doç. Dr. Firdevs Savi Çakır
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi