RPAS007


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı RPAS007 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Neslihan Salman
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Aile Danışmanlığı kuramlarının kültüre duyarlı olacak biçimde ele alınması; kuramların geliştirildiği kültürlerle yerel kültürel özelliklerin karşılaştırılması; aile ile çalışılırken farklı kültürel arka planların bir zenginlik olarak ele alınması ;psikolojik danışman yeterliklerinin uygulamalara yansıtılması
Dersin İçeriği Kültür,kültürel çeşitlilik , kültüre duyarlı psikolojik danışmanın gerekliliği , tarihçesi , çok kültürlü psikolojik danışman yeterlikleri, çok kültürlü aile danışması kuramları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Hedeflenen Kazanımlar Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Kültür ve ilişkili kavramları anlama 2. Bireyci ve kolektif kültürler arasındaki farklılıkları anlama 3. Çok kültürlü psikolojik danışma yeterliklerini anlama 4. Çok kültürlü psikolojik danışma kuramlarını öğrenme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş : Kültür-tanımı, dünya kültürleri , doğu –batı kültürleri karşılaştırması
2. Hafta Kültürel değerler, küreselleşmenin kültürel değerler ve kişiliğin oluşması üzerindeki etkileri
3. Hafta Kültüre duyarlı psikolojik danışma ve aile danışması
4. Hafta Çokkültürlü psikolojik danışman yeterlikleri ve rolleri
5. Hafta Kültüre duyarlı Adler Aile Terapisi, Bowen Aile Terapisi ve Yapısal Aile Terapisi
6. Hafta Kültüre duyarlı Stratejik Aile Terapisi, Birey-Merkezli Aile Terapisi ve Yaşantısal Aile Terapisi
7. Hafta Kültüre duyarlı Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Aile Terapileri
8. Hafta ARA SINAVI
9. Hafta Postmodern yaklaşımlar – Kültüre duyarlı Feminist Aile Terapisi
10. Hafta Kültüre duyarlı Çözüm Odaklı Aile Terapisi
11. Hafta Kültüre duyarlı Çözüm Odaklı Aile Terapisi
12. Hafta Kültüre duyarlı Öyküsel Aile Terapisi
13. Hafta Kültüre duyarlı Öyküsel Aile Terapisi
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Corey, G. (2005) Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, Mentis , ANKARA Articles and citations from the other reference books considered appropriate by the instructor
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek