GKS 001


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele GKS 001 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 55 83 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders boyunca öğrenciler bağımlılık kavramının tanımını, türlerini, nedenlerini, bağımlılığı olan bireylerle nasıl iletişim kurulabileceğini, bağımlılıkla ilgili literatürdeki kavramsal çerçeveleri, bağımlılığın olumsuz sonuçlarını ve bağımlılıkla başa çıkmayı öğrenmektedirler.
Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bağımlılık kavramını tanımlar. 2. Bağımlılık türlerini sıralar. 3. Bağımlılığın nedenlerini açıklar. 4. Bağımlılığın aile, akran grubu ve toplum ilişkili temellerini açıklar. 5. Bağımlılığın olumsuz sonuçlarını açıklar. 6. Bağımlılık ile başa çıkma yollarını açıklar. 7. Bağımlılık konusunda ailelere rehberlik yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, derste kullanılacak kaynakların açıklanması ve dersin yürütülme biçimi, dersin değerlendirilmesine yönelik açıklamalar. Bağımlılık kavramı ve epidemolojisi.
2. Hafta Türkiye’de ve dünyada alkol ve madde politikaları, yasalarda bağımlılık
3. Hafta Bağımlılığın nedenleri
4. Hafta Bağımlılık kavramı tanı ve değerlendirme
5. Hafta Bağımlılık yapan maddeler, farklı tip bağımlılık
6. Hafta Bağımlılığı önleme
7. Hafta Özel popülasyonlarda bağımlılık
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Bağımlılıkta tedavi
10. Hafta Bağımlılıkta tedavi
11. Hafta Bağımlılıkta tedavi
12. Hafta Bağımlılıkta tedavi
13. Hafta Tıbbı tedaviler- Tedavide güçlük yaratan etkenler
14. Hafta Tedavi yerleri ve genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ögel K. (2010). Sigara, Alkol ve Madde Kullanım bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. İstanbul; Yeniden Yayınları. Ögel, K. (2020). Bağımlılık ve Tedavisi Temel Kitabı. İstanbul; IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Öztürk, M., Ögel, K., Evren, C. ve Bilici, R. (2019). Bağımlılık; Tanı, Tedavi, Önleme. Ankara: Yeşilay Yayınları. Ögel, K. (2014). Bağımlı Aileleri için Rehber Kitap – Alkol, Uyuşturucu, Bilgisayar, Sigara ve Diğer Bağımlılıkları Olanların Yakınlarına Bilgiler. Ankara: İş Bankası Yayınları. Uzbay, T. (2015). Madde Bağımlılığı: Tüm Boyutlarıyla Bağımlılık ve Bağımlık Yapan Maddeler. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi DiClemente, C. C. (2016). Bağımlılık ve Değişim. Ankara: Nobel.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi