GKS004


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilim ve Araştırma Etiği GKS 004 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Eğitim fakültesi mezunlarının bilimsel araştırma sürecini yürütebilme kapasitesine sahip olmaları beklenmektedir. Bilim ve araştırma etiği dersinin amacı, bilimsel bilgiyi ayırt edebilecek, araştırma sürecinin her aşamasında etik ilkelere uygun mezunlar yetiştirmeye katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenci, 1.bilimsel araştırma, etik ve etik teorilerini kavrar. 2. araştırma ve yayın etiği ile araştırma ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlallerini kavrar. 3. yazarlık ve telifle ilgili etik sorunları bilir. 4. araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurulları bilir. 5.etik ihlallerin tespitinde izlenecek yolları bilir. 6.sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ile bunları önlemeye yönelik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilim, bilimin doğası, bilimsel bilginin tanıtımı ve bilimsel araştırma
2. Hafta Etik kavramı ve teorileri, etik türleri
3. Hafta Etik ve bilim etiği
4. Hafta Araştırma ve Yayın Etiği
5. Hafta Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve nedenleri
6. Hafta Yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar
7. Hafta Taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Araştırma ve yayın etiğiyle ilgili Yasal Mevzuat ve kurullar
10. Hafta Etik ihlalinin belirlenmesinde izlenecek yollar
11. Hafta Etik ihlalinin belirlenmesinde izlenecek yollar
12. Hafta Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye yönelik önlemler
13. Hafta Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye yönelik önlemler
14. Hafta Dersin Genel Değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aydın, İ. Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi