MYS106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI MYS106 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
3 30 53 125 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye; hizmet sektörünün dünyadaki gelişimini izleyerek hizmetlerin ne olduğunu kavrayabilme, hizmet ile somut malı birbirinden ayırt edebilme, hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanlarını kavrayabilme, ve hizmet işletmeleri için pazarlama karması stratejilerini teorik ve pratik anlamda kavrama ve yorumlama bilgi ve becerilerini temel düzeyde kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Hizmetlerin tanımını, çeşitlerini ve sınırları ile özelliklerini açıklayabilir, 2) Hizmet sektöründe müşteriler ile ilişki kurabilir, 3) Hizmet işletmesinin nasıl yönetildiğini öğrenebilir, 4) Hizmet işletmelerinin stratejilerini değerlendirebilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlama ve Hizmetlerin Tarihi Gelişimi
2. Hafta Hizmet Kavramı, Tanımı
3. Hafta Hizmetlerin Özellikleri ve Ürün Pazarlamasından Farklılıkları
4. Hafta Hizmetlerin Sınıflandırılması
5. Hafta Hizmetlerde Ürün Kavramı
6. Hafta Hizmetlerde Dağıtım
7. Hafta Hizmetlerde Fiyatlandırma Stratejileri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Hizmetlerde Tutundurma
10. Hafta Hizmet Pazarlaması ve Fiziksel Varlıklar
11. Hafta Hizmet Pazarlamasında İnsan
12. Hafta Hizmet Pazarlaması Süreci
13. Hafta Hizmetlerde Kalite
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Kitabı- Anadolu Üniversitesi Yayınları Öztürk Ayşe, Hizmet Pazarlaması, Ekin Kitabevi, 2006.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

4

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

ÖÇ2

4

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

ÖÇ3

4

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

ÖÇ4

4

 

 

 

 

5

 

 

4