MYS106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI MYS106 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
3 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İşletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olan pazarlama alanını sağlık sektörüne özel dinamikleri ile ele alarak, sağlık sektöründe pazarlamanın tekniği ve uygulamaları konusunda temel teorik bilgileri sunulurken uygulamada gereksinim duyulacak bilgi ve beceriyi edindirmektir.
Dersin İçeriği Sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunun benimsetilmesi, stratejik pazarlama planı hazırlayabilecek yetilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında, pazarlama teknik ve uygulamaları temel bilgilerini öğrenmek, kavram ve terminolojiye hâkim olmak. 2. İşletme çevresinin pazarlama alanı ile olan ilişkilerini bilmek. 3. Stratejik pazarlama planı oluşturabilmek, uygulama, değerlendirme ve kontrol etme ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak. 4. Sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunu benimsemek. 5. Sağlık tüketicilerinin karar verme süreci ve bölümlendirilebilmesini kavramak. 6. Pazarlama iletişimi marka yönetimi alanlarında bilgi, yetenek ve karar verme becerisine sahip olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Önemi ve Geçmişi
2. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları
3. Hafta Sağlık Hizmetinde Stratejik Pazarlama Planlaması
4. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi
5. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Bilgi Sistemleri
6. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Pazar Araştırmaları
7. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma
8. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Büyüme Stratejileri
9. Hafta Sağlık Hizmetlinde Ürün Geliştirme Stratejileri
10. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Ürün Fiyatlandırma Stratejileri
11. Hafta Sağlık Kurumlarında Dağıtım Stratejileri
12. Hafta Sağlık Kurumlarıda Tutundurma Stratejileri
13. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları
14. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Modern Gelişmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Kitabı- Anadolu Üniversitesi Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi