MYS209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ DOKÜMANTASYON MYS209 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Özel ve kamuya ait tüm sağlık kurumlarında sağlık teknikeri ve tıbbi sekreterlik bilgilerini , becerilerini kazandırmak. Özel ve kamuya ait tüm sağlık kurumlarında tıbbi sekreterlik ve dokümantasyonda görev yapma ve bu kuruluşların ya da yöneticinin etkili çalışmasında önemli rol alma.. 1) Sağlık bilgi sistemine , meslek etiğine sahip olma , 2) Etkili iletişim kurabilme , protokolleri bilme , 3) Dosyalama ve arşivleme tekniklerini bilme , resmi yazışmaları hatasız yapabilme . 4) Verileri derleme ,bilimsel metodlarla analiz yaparak , periyodik olarak raporlama yapabilme , 5) Bilgi ve becerilerini geliştirme , uygulama yapabilme
Dersin İçeriği Tıbbi sekreterlik ve tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar ve beceriler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu derste, yarıyıl sonunda öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi ve beceriye sahip olmaları beklenir: 1. Tüm özel ve kamu sağlık kuruluşlarında tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon görevlerinde bulunmak ve bu kurum veya yöneticilerin etkin çalışmalarında önemli rol almak. 2. Sağlık bilgi sistemine ve meslek etiğine sahip olmak 3. Etkin iletişim kurabilme, protokolleri bilme 4. Dosyalama ve arşivleme tekniklerini bilmek, resmi yazışmaları hatasız yapabilmek. 5. Verileri derlemek, bilimsel yöntemlerle analiz etmek, periyodik olarak raporlamak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar
2. Hafta Sağlık hizmetlerinde iletişim
3. Hafta Sağlık bilgi sistemi
4. Hafta Dosyalama ve arşivleme
5. Hafta Halkla ilişkiler
6. Hafta Sağlık hizmetleri yönetimi
7. Hafta Sağlık bilimleri kütüphaneciliği
8. Hafta Tıbbi sekreterlik teknikleri
9. Hafta Hasta güvenliği, hastalıklar bilgisi
10. Hafta Sağlık kuruluşlarında belge yönetimi
11. Hafta Meslek etiği
12. Hafta Hastalıkların uluslararası sınıflandırılması ICD
13. Hafta İnsan kaynakları yönetimi
14. Hafta Enfeksiyonlardan korunma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ( Prof.Dr. Aylanur ATAKLI Yrd. Doç. Dr. Aslan KAPLAN ) ve diğer ilgili yayınlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

5

4

     

4

   

5

ÖÇ2

5

     

5

4

   

5

ÖÇ3

5

5

 

5

 

4

  

5

  

5

ÖÇ4

4

      

5

 

5

 

5

ÖÇ5

4

  

3

  

5

    

5

*Katkı düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek