MYS108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ TERMİNOLOJİ MYS108 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Berrin Arzu EREN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sağlık bilimlerinde kullanılan tıp terminolojisinin esaslarını kavrayarak teorik dersler ile mesleki çalışmalarda kavramayı kolaylaştıracak temel meslek terminolojisi bilgilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Sağlık alanında kullanılan terimlerin usul ve esaslarını, yazılış ve okunuşlarını türetmeye ve anlamlandırma ilkelerini inceleyen ve öğreten bilim dalıdır. Tıbbi terminoloji; insan anatomisi ve fizyolojisini (organları, sistemleri ve işlevlerini), vücut bölgelerini, hastalıkları, klinik uygulamalar ile birlikte tanısal görüntüleme ve laboratuar testlerini, ameliyatları ve tanıları açıklayan terimlerden oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sağlık ile ilgili temel tanım ve kavramları tartışabilecektir. 2. Tıbbi terminolojinin önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışabilecektir. 3. Alanında tıbbi terminolojiyi doğru ve yerinde kullanabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi Terminolojiye Giriş, terim kavramı ve sağlık terminolojisi.
2. Hafta İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler.
3. Hafta Terimlerin tekil ve çoğul hali, tıbbi kısaltmalar
4. Hafta Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Kökler.
5. Hafta Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Ön Ekler.
6. Hafta Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Son Ekler
7. Hafta Solunum sistemi ve Endokrin Sistem ile ilgili terimleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili terimler.
10. Hafta Sindirim sistemi ile ilgili terimler.
11. Hafta Üriner sistem ile ilgili terimler.
12. Hafta Nöroloji ve psikiyatri ile ilgili terimler.
13. Hafta Kas ve iskelet sistemi ile ilgili terimler
14. Hafta KBB terminolojisi.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar MEB (2008) MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), ANKARA 2008. Çağatay GÜLER; Tıbbi Terminoloji, Somgür Yayıncılık, 2001. İ.Hatiboğlu; Tıbbi Terminoloji, Hatiboğlu Yayıncılık, 2000. Artukoğlu, A.Kaplan, A., Yılmaz, A., Tıbbi Terminoloji, Kum Matbaası, 2001. Tıbbi Terminoloji; Nobel Yayınevi, 2002.,Konu ile ilgili web sayfaları, bilimsel yayınlar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

5

      

4

5

  

5

ÖÇ2

5

      

4

5

  

5

ÖÇ3

5

      

4

5

  

5

*Katkı düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek