MYS 213


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sağlık Kurumlarında Tüketici Davranışları MYS 213 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Tüketici davranışı, satın alma davranışını etkileyen faktörleri öğretmek, tüketicinin karar verme süreci ve bu süreçte etkili olan faktörler hakkında bilgiler verilir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Tüketici ve tüketici davranışını açıklayabilir, 2. Tüketicinin nasıl satın alma kararı verdiğini anlatabilir, 3. Tüketicinin satın alma karar sürecinin nasıl yönlendirileceği konusunda değerlendirme yapar, 4. Tüketicilere yönelik strateji geliştirmede önerilerde bulunabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tüketici kavramı, Tanımı, Tüketici Davranışları kavramı, tanımı genel tüketici davranış modeline giriş
2. Hafta Tüketici davranışını etkileyen faktörler,
3. Hafta Güdülenme ve İlgilenim
4. Hafta Duyum ve Algılama
5. Hafta Tutumlar
6. Hafta Kişilik, değerler ve yaşam tarzları
7. Hafta Sosyo-kültürel etkiler ve danışma grupları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Aile-Sosyal sınıf kavramları
10. Hafta Kişisel etkiler ve kültür
11. Hafta Tüketici satın alma süreci
12. Hafta Tüketici satın alma süreci ve sorunun belirlenmesi
13. Hafta Tüketici satın alma süreci ve bilgi arayışı
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tüketici Davranışları, Yavuz ODABAŞI
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

 

 

 

4

 

5

 

 

4

 

 

ÖÇ2

 

 

 

4

 

5

 

 

4

 

 

ÖÇ3

 

 

 

4

 

5

 

 

4

 

 

ÖÇ4

 

 

 

4

 

5

 

 

4