MYS205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK SİGORTACILIĞI MYS205 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; bir devlet sistemi içerisinde sosyal güvenlik ve sağlık sistemi bağlamında sağlık sigortacılığını (sosyal ve özel sağlık sigortacılığı anlamında) ve ödeme yöntemlerini bütün yönleri ile incelemek ve Türkiye ortamı açısından analiz ve değerlendirmeler yapmaktır.
Dersin İçeriği Sağlık Sigortacılığı dersinin içeriği; genel anlamda bir devlet sistemi içerisinde özelde ise bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi içerisinde sağlık sigortacılığının yeri, sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına ödeme yöntemleri ve Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık sigortacılığının ve ödeme sistemlerinin (başta GSS olmak üzere) analizi ve değerlendirmesini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin öğrenme çıktıları temelde; (1) bir devlet sistemi içerisinde sosyal güvenlik ve sağlık sistemi bağlamında sağlık sigortacılığının ve ödeme yöntemlerinin bilinmesi, (2) sağlık hizmetleri finansmanında sağlık sigortacılığının ve ödeme yöntemlerinin bilinmesi ve (3) Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerine ilişkin analiz ve değerlendirme becerisinin kazandırılmasından oluşmaktadır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sistemi
2. Hafta Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sistemi İçinde Sağlık Sigortacılığının Yeri
3. Hafta Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Piyasasının Özellikleri ve Devlet Müdahalesi
4. Hafta Sağlık Harcamaları ve Sağlık Hizmetleri Finansmanı
5. Hafta Sağlık Sigortacılığı-1
6. Hafta Sağlık Sigortacılığı-2
7. Hafta Ödeme Sistemleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi
10. Hafta Türkiye'de Sağlık Sistemi
11. Hafta Türkiye'de Sağlık Sigortacılığı ve Uygulamaları
12. Hafta Bütün Yönleriyle Genel Sağlık Sigortası (GSS)-1
13. Hafta Türkiye'de Sağlık Kurumlarına ve Sağlık Çalışanlarına Ödeme Yöntemleri
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 40
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

4

4

 

5

   

4

  

3

 

ÖÇ2

4

  

5

   

3

  

4

 

ÖÇ3

4

  

5

   

4

  

3

 

*Katkı düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek