MYS205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK SİGORTACILIĞI MYS205 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; bir devlet sistemi içerisinde sosyal güvenlik ve sağlık sistemi bağlamında sağlık sigortacılığını(sosyal ve özel sigortacılık anlamında) ve ödeme yöntemlerini bütün yönleri ile incelemek ve Türkiye ortamı açısından analiz ve değerlendirmeler yapmaktır.
Dersin İçeriği Sigortacılığın sağlık sistemindeki yerine ilişkin bilgiler vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bir devlet sistemi içerisinde sosyal güvenlik ve sağlık sistemi bağlamında sağlık sigortacılığını ve ödeme yöntemlerini açıklayabilecek, Sağlık hizmetleri finansmanında sağlık sigortacılığının ve ödeme yöntemlerini karşılaştırabilecek, Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerine ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanımı
2. Hafta Sağlık Sigortacılığına Genel Bakış
3. Hafta Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemi
4. Hafta Piyasa, Piyasa Başarısızlıkları, Sağlık ve Sağlık Sigortacılığı
5. Hafta Sağlık Harcamaları ve Sağlık Finansmanı
6. Hafta Sigortacılık ve Sağlık Sigortacılığı
7. Hafta Sağlık Sigortacılığında Ödeme Yöntemleri
8. Hafta Quiz
9. Hafta Sağlık Sigortacılığında Ödeme Yöntemleri
10. Hafta Türkiye’de Sağlık Sigortacılığının Tarihsel Gelişimi
11. Hafta Türkiye’de Sosyal ve Özel Sağlık Sigortacılığı
12. Hafta Türkiye’de Sağlık Sigortacılığının Değerlendirilmesi
13. Hafta Quiz
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 40
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi