MYS210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM MYS210 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Sağlık hizmetleri sunarken sağlık kurum personelinin iletişim olanaklarının arttırılması, hastaların temel hak ve sorumluluklarını en iyi duruma getirmek için etkili iletişim için bilgi verilmesi ve hasta ve yakınlarının memnuniyeti.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İletişimle İlgili Temel Kavramlar
2. Hafta Sağlıkta Temel Kavramlar
3. Hafta Sağlıkta Temel Haklar ve Görevler
4. Hafta Müşteri için değer yaratma
5. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Etkili İletişim Teknikleri
6. Hafta Hasta Tanımlama ve Hasta Profilleri
7. Hafta Hastalar Arası İletişim
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hasta Akrabalarıyla İletişim
10. Hafta Özel Hastalar ve Akrabalarıyla İletişim
11. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Kriz
12. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Kriz İletişimi
13. Hafta Genel Tekrar
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Yayınları, Sağlık Kurumlarında İletişim
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi