MYS210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM MYS210 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Sağlık hizmetleri sunarken sağlık kurum personelinin iletişim olanaklarının arttırılması, hastaların temel hak ve sorumluluklarını en iyi duruma getirmek için etkili iletişim için bilgi verilmesi ve hasta ve yakınlarının memnuniyeti.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. İletişim kuramlarını özümseyerek tanımlayabilecek ve bu kuramları kendi uzmanlık alanlarıyla ilişkilendirebilecek 2. İletişim kuramlarını, teknolojik değişimleri de göz önünde bulundurarak kendi uzmanlık alanlarında uygulayabilecek. 3. İletişim becerilerini geliştirerek iletişim çatışmalarına çözüm önerileri getirebilecek ve bu becerilerini yaşamda, çalışma alanlarında kullanabilecek. 4. İletişim yetilerini üst seviyeye çıkararak kendini ifade edebilecek ve edindiği yetileri uzmanlık alanlarında da kullanabilecek. 5. Kazandığı iletişim becerisiyle güncel olaylarla bağlantı kurabilecek ve iletişim alanındaki değişimleri izleyerek, yorumlayabilecek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İletişimle İlgili Temel Kavramlar
2. Hafta Sağlıkta Temel Kavramlar
3. Hafta Sağlıkta Temel Haklar ve Görevler
4. Hafta Müşteri için değer yaratma
5. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Etkili İletişim Teknikleri
6. Hafta Hasta Tanımlama ve Hasta Profilleri
7. Hafta Hastalar Arası İletişim
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hasta Akrabalarıyla İletişim
10. Hafta Özel Hastalar ve Akrabalarıyla İletişim
11. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Kriz
12. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Kriz İletişimi
13. Hafta Genel Tekrar
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Yayınları, Sağlık Kurumlarında İletişim
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

4

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

4

ÖÇ2

4

 

 

 

 

 

 3

 

 4

 

 

4

ÖÇ3

 

3

 

 

 

 

 

 

 4

  

4

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ÖÇ5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5