MYM203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KALİTE YÖNETİMİ MYM203 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 98 140 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kalite Yönetimi dersinin amacı, kalite ilkeleri, kalite yönetim sistemleri ve toplam kalite yönetimini öğretmektir.
Dersin İçeriği Kalite Yönetimi dersi, kalite yönetim sistemleri ve toplam kalite yönetimi anlayışını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Kalite ve toplam kalite yönetiminin tarihsel gelişimini anlaşılması. 2. Kalite grupları ve bunların kaliteye katkıları öğrenilmesi, 3. Kaliteyi etkileyen faktörlerin idrak edilmesi, 4. Toplam kalite yönetimi ilkelerinin irdelenmesi, 5. Örgütün her kademesinde yer alacak mezunların kalite sorumluluklarını bilmesi ve uygulaması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kaliteye İlişkin Genel Kavramlar
2. Hafta Toplam Kalite Yönetiminin tarihsel gelişimi
3. Hafta Kalitenin kontrolü, kalite güvencesi ve toplam kalite yönetimi
4. Hafta Kalite yönetiminde müşteri odaklılık
5. Hafta Kalite Yönetiminde Katılımcı Liderlik
6. Hafta Kaliteyi Etkileyen Faktörler
7. Hafta Kalite yönetiminde Süreç Yönetimi ve Sürekli İyileştirme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yönetim Kalitesi ve Standartları ile Çevre Standartları
10. Hafta Toplam Kalite Yönetiminin Uygulama Süreci
11. Hafta Kalite Planlama Tekniği
12. Hafta Türkiye’de Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
13. Hafta Kalite Yönetiminde Süreç ve Kaynak Yönetimi Sistemleri
14. Hafta Efqm Mükemmellik Modeli
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Toplam Kalite Yönetimi, Hasan Şimşek, Seçkin Yayınevi, 2015; Kalite Yönetim Sistemleri T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2810
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

Py3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

1

3

 

2

 

 

3

 

2

 

5

 

5

 

ÖÇ2

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

3

 

2

ÖÇ3

 

 

4

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

3

 

 

 

2

 

5