MYG101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL MATEMATİK MYG101 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Cebirsel işlemlerin ve bu işlemleri kullanarak mantıksal muhakeme yapılmasının öğrencilere öğretilmesi
Dersin İçeriği Bu ders, sağlık kurumları işletmesi bölümüne uyumlu temel matematik bilgileri, fonksiyonlar yüzde ve iskonto hesaplamaları ve iktisadi uygulamaları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenci ders sonunda; 1) Matematiksel işlemleri daha iyi kullanarak diğer derslerde de karşılaşacağı temel işlemleri daha iyi kavrayacak, 2) Konular arasında bağlantı kurabilecek, 3) Gerek temel gerekse karmaşık problemleri çözerek özgüven sahibi olabilme, 4)Muhakeme yapabileceği genel bilgilere sahip olacaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sayı kavramları, Temel İşlem Yeteneği
2. Hafta Basamak Kavramı
3. Hafta Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar
4. Hafta Üslü ve Köklü Sayılar
5. Hafta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler
6. Hafta I. ve II. Dereceden Denklemler
7. Hafta Cebirsel İfadeler ve Çarpanlarına Ayırma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Oran ve Orantı
10. Hafta Yüzde – Faiz Hesaplamaları
11. Hafta İskonto Hesaplamaları
12. Hafta Fonksiyonlar
13. Hafta Temel Olasılık Teorisi, Permütasyon , Kombinasyon
14. Hafta Temel Geometrik Kavramlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Balcı, Sabahattin; “Meslek Yüksekokulları için Genel Matematik”. Ankara Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu Yayınları 7. Baskı, 2004. Ders notları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

2

5

3

3

5

3

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ2

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

4

 

 

 

4

 

 

5

4

 

2

 

 

ÖÇ4

2

 

 

2

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek