MYM114


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MYM114 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Gülbahar Güler Boyraz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku paradigmasının öğrenilmesi
Dersin İçeriği İş hukuku dersi, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin iş hukuku alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olma, 2- Çalışma hayatındaki koşullara hakim olma, 3- İş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal boyutunu öğrenme, 4- Sendikaların çalışma alanlarını ve haklarını tanımlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş hukuku kavramı
2. Hafta İş hukukunun kaynakları
3. Hafta İş hukukunun uygulanması
4. Hafta İş hukukunun temel kavramları
5. Hafta İş sözleşmesi kavramı
6. Hafta İş sözleşmesinin kurulması
7. Hafta İşçinin borçları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İş sözleşmesinin sona ermesi
10. Hafta İş sözleşmesinin feshinin hükümleri ve sınırları
11. Hafta İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları
12. Hafta İş süreleri
13. Hafta Dinlenme süreleri
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar S.Süzek- İş Hukuku H.Hadi Sümer-İş Hukuku Nuri Çelik-İş Hukuku Dersleri Ders Notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ4

  

 

 

 

 

 

 

 

5