MYM114


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MYM114 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku paradigmasının öğrenilmesi
Dersin İçeriği İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku adı altında üç farklı başlık altında öğretilmektedir. Genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir. Toplu iş hukuku bölümünde sendikalar hukuku, toplu iş sözleşmeleri, sosyal güvenlik hukuku bölümünde sosyal güvenlik kavramı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası, hastalık, malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ile işsizlik ve genel sağlık sigortaları öğretilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgilenmek. 2. Çalışma hayatındaki koşullar hakkında bilgilenmek. 3. İş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal boyutunu öğrenmek. 4. Sendikalar hakkında bilgi öğrenmek. 5. Toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt hakkında hukuksal bilgilenmek. 6. Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgilenmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş hukukuna giriş, kaynaklar ve temel kavramlar
2. Hafta İş Kanununun kapsamı ve iş sözleşmesi
3. Hafta İş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma ve dinlenme süreleri
4. Hafta İş sözleşmesinin sona ermesi
5. Hafta İş güvencesi
6. Hafta Kıdem tazminatı, çalışma belgesi ve ibraname
7. Hafta Toplu iş hukuku
8. Hafta Sosyal Güvenlik Kavramı, gelişimi ve kapsamı
9. Hafta İşyerinin ve sigortalıların kuruma bildirilmesi, primler ve prim belgesi
10. Hafta İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası
11. Hafta Hastalık ve analık sigortası
12. Hafta Malüllük yaşlılık ve ölüm sigortaları
13. Hafta İşsizlik ve genel sağlık sigortaları
14. Hafta Hizmet borçlanması ve hizmetlerin birleştirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Meslek Yüksek Okulları için İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat Şakar, Yenilenmiş 7. Baskı, Beta Yayınları, Kasım 2014 İş Hukuku Dersleri, Nuri Çelik, Yenilenmiş 26. Bası, Temmuz 2013, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

2

 

 

 

4

2

2

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2

 

3

ÖÇ4

5

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2

 

3

ÖÇ5

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2