MYOPYU


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI MYOPYU Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 120 74 4 4 10

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Bilge Şenel
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı işletmeler, tüketiciler ve sosyal sorumluluk konuları üzErine seçilen bir projenin, her aşamasını ferdi yada grup olarak yürütmek.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrencilerin; ÖÇ1:Proje ile ilgili literatür taraması yapabilmesi ÖÇ2:İş programına göre proje aşamalarını (hesap/teori/deneysel) yürütebilmesi ÖÇ3:Çalışma hedeflerine göre hesap, tablo, grafik çalışmalarını yapabilmesi beklenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje Konusu
2. Hafta İhtiyaç Analizi Ve İş Programı
3. Hafta Kaynak Araştırması
4. Hafta Proje yürütülmesi
5. Hafta Proje yürütülmesi
6. Hafta Proje yürütülmesi
7. Hafta Proje yürütülmesi
8. Hafta Ara Sınav: Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
9. Hafta Proje yürütülmesi
10. Hafta Proje yürütülmesi
11. Hafta Proje sunumu
12. Hafta Proje sunumu
13. Hafta Proje Dosyalama
14. Hafta Projelerin Teslimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

3

3

2

5

1

3

5

4

2

3

1

2

ÖÇ2

3

3

2

4

1

4

5

4

5

2

2

2

ÖÇ3

4

3

2

4

1

3

5

4

4

2

3

2