MYS214


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
S. KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM MYS214 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel finans kavramlarını öğretmek, finans fonksiyonunun öteki fonksiyonlarla ilişkisi ve işletme yönetimindeki yeri ve önemini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste, finans, finansman ,finansal fnaliz, finansal planlama, bütçe, risk-getiri, finansal kararlarda faiz faktörü ve varlık yönetimi kavramları açıklanmakta ve işletmenin finansal yönetiminde bu kavramların yeri gösterilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal yönetim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finans ve finansal yönetimin esaslarını kavrayabilme, 2- Herhangi bir işletmenin finansal oranlarını hesaplayabilme, 3- Faiz oranlarından yararlanabilme, 4- Fon akım tablolarını hazırlayabilme, 5- Orta ve uzun vadeli finansal planlama ve sermaye bütçelemesi yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal Yönetimin Tanımı ve Amacı
2. Hafta Finans Bölümünün Örgütlenmesi
3. Hafta Faiz Hesaplamaları
4. Hafta Risk ve Beklenen Getiri
5. Hafta Finansal Analizde Oranlar
6. Hafta Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler.
7. Hafta Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler
8. Hafta Bütçeler
9. Hafta Kar Planlaması ve Kontrol
10. Hafta Çalışma Sermayesi Yönetimi
11. Hafta Nakit Yönetimi
12. Hafta Stokların Yönetimi
13. Hafta Alacakların Yönetimi
14. Hafta Sermaye Bütçelemesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof.Dr.Semih Büker, Prof.Dr.Rıza Aşıkoğlu, Prof.Dr. Güven Sevil, “Finansal Yönetim”, 7.Baskı, Ankara 2011. Diğer:Tüm finansal kaynak kitapları,gazeteler, dergiler, haberler ve internet siteleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

4

       

4

   

ÖÇ2

5

           

ÖÇ3

4

           

ÖÇ4

4

  

4

     

5

  

ÖÇ5

4

  

4

   

5

 

5

  

*Katkı düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek