MYM101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MUHASEBE 1 MYM101 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kavramları, muhasebe kayıtları ile temel mali tabloların tanıtımı ve hazırlanması süreçlerinin anlatılması.
Dersin İçeriği İşletmedeki muhasebe kayıtları aşamaları ve işletme temel mali tabloların hazırlanması süreçlerinin kavranması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Muhasebe bilimini tanımak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kavramları, türleri ve muhasebecilik mesleğinin tanıtımı
2. Hafta Hesap kavramı ve tanımı, muhasebe fişleri, ön muhasebe ve basit muhasebe kayıtları
3. Hafta Tek düzen hesap planının tanıtımı ve basit muhasebe kayıtları
4. Hafta Muhasebe sürecinde kullanılan defterler, başlıca hesaplar ve belgelerinin tanıtımı
5. Hafta Temel mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu) basit örneklerle düzenleme
6. Hafta Yevmiye defteri kayıtları ve kayıt örnekleri
7. Hafta Büyük defter (defteri kebir ) ve yardımcı defter kayıtları ve kayıt örnekleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Mizanlar ve düzenleme örnekleri
10. Hafta Envanter işlemleri, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter işlemleri
11. Hafta Bilanço, bilanço hesaplarının işleyiş kuralları, bilanço çeşitleri, bilançonun yapısı, bilanço temel denkliği ve örnekler
12. Hafta Gelir tablosu, gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları, çeşitleri, yapısı ve örnekler
13. Hafta Çözümlü monografi
14. Hafta Çözümlü monografi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öğrenciler için hazırlanan ders notları, herhangi bir Genel Muhasebe ya da Finansal Muhasebe ders kitabı.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi