MYS104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ MYS104 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Bilge Şenel
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sağlık Kurumları Yönetimi dersinin amacı, öğrencilerin sağlık kurumlarında ve özellikle hastanelerde yönetim tekniklerini öğrenmeleri, teorik temellerini anlayıp, etkin bir şekilde uygulamalarının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Sağlık Kurumları Yönetimi dersi, sağlık kurumlarında ve özellikle hastanelerde, yönetim ve organizasyonun teorik temelleri ile uygulamalarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders sonucunda öğrencilerin; 1.Yönetim tekniklerinin teorik temelleri öğrenmeleri, 2.Sağlık kurumlarında yönetimin fonksiyonları üzerinde bilgi sahibi olmaları, 3.Sağlık kurumlarında, planlama, koordinasyon, yöneltme ve konrtol sürecini öğrenmeleri beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel Olarak Sağlık Kurumları Yönetimi
2. Hafta Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar
3. Hafta Hastane Yönetimi ve Organizasyonu
4. Hafta Sağlık Kurumları Yönetiminde Planlamanın Rolü
5. Hafta Sağlık Kurumları Yönetiminde Koordinasyon
6. Hafta Sağlık Kurumları Yönetiminde Yöneltme
7. Hafta Sağlık Kurumları Yönetiminde Kontrol Süreci
8. Hafta Vize
9. Hafta Sağlık Kurumları Yönetiminde Çevrenin Etkisi
10. Hafta Sağlık Kurumları Yönetim Şemaları
11. Hafta Hastane Yönetim Kurulunun ve Kamu Hastane Birliklerinin İncelenmesi
12. Hafta Sağlık Kurumları Yöneticisinde Bulunması Gereken Nitelikler
13. Hafta Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
14. Hafta Genel Değerlendirmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Şahin Kavuncubaşı, Selami Yıldırım, Siyasal Kitabevi, 2015. Sağlık Kurumları Yönetimi – Anadlolu Üniversitesi Yayın No: 2631.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

3

3

2

5

2

3

5

4

2

3

1

2

ÖÇ2

3

3

2

4

2

4

5

4

5

2

2

2

ÖÇ3

4

3

2

4

2

3

5

4

4

2

3

2