MYG103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL HUKUK MYG103 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 58 100 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Gülbahar Güler Boyraz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere temel hukuk bilgisi verilmek suretiyle, onların meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri hukuki sorunları daha iyi anlamalarını ve diğer sorunlardan ayırt edebilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Hukukun temel kavram, ilke ve görüşlerini inceleyen derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Hukukun temelini oluşturan hak kavramını tanımlar, hakkın kazanılmasını, kullanılmasını, çeşitlerini, korunmasını ve kaybedilmesi yollarını öğrenerek genel bilgi sahibi olur. 2) Hukukun kaynaklarını öğrenir ve sistematik değerlendirme becerisi kazanır. 3) Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması konusundaki kavram ve ilkeleri değerlendirir, örnekler üzerinde pratiğe döker. 4) Hukuk dalları arasında kamu hukuku ve özel hukuk alanı olup olmamalarına göre kategorik ayrım yapar, kamu hukuku ve özel hukukun özelliklerini karşılıklı değerlendirir. Yargı örgütlenmesi hakkında genel bilgi sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş,Kaynak eser takdimi, Toplumsal düzen kuralları
2. Hafta Toplumsal düzen kurallarının türleri (din kuralları-ahlak kuralları)
3. Hafta Toplumsal düzen kurallarının türleri (görgü kuralları-hukuk kuralları)
4. Hafta Hukuk kuralları ile diğer toplumsal düzen kuralları arasındaki farklar
5. Hafta Hukukun asli kaynakları
6. Hafta Hukukun asli kaynaklarına devam
7. Hafta Hukukun yardımcı kaynakları, hukuk kurallarının temel nitelikleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Hukukun sistematiği (kamu hukuku-özel hukuk ayrımı)
10. Hafta Kamu hukukunun dalları
11. Hafta Özel hukukun dalları
12. Hafta Adalet kavramı, gerçek kişiler, tüzel kişiler
13. Hafta Suç ve ceza
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof.Dr. Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ4

  

 

 

 

 

 

 

 

5