MYS201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK HUKUKU MYS201 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki, idari ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler ile doku ve organ nakli konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Sağlık hukuku dersi, hastalıkların insan ve toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal sorunları inceleyerek, bunları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan hukuk alanını konu edinmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hukuka uygun tıbbi müdahale şartlarının bilinmesi. 2. Hukuka uygun olmayan tıbbı müdahele durumunda başvurulacak hukuki süreçlerin tanınması. 3. Hasta haklarının bilinmesi. 4. Hekim haklarının bilinmesi. 5. Doku ve organ nakli konusunda bilgi sahibi olunması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersle ilgili genel tanımlar ve temel hukuk kavramları.
2. Hafta Sağlık hukukunun kaynakları ve tarihi gelişim süreci.
3. Hafta Hukuka uygun tıbbi müdahele ve şartları.
4. Hafta Tıbbı uygulama hatalarına yol açan süreçler.
5. Hafta Tıbbı uygulama hatalarına ilişkin tazminat sorumluluğu.
6. Hafta Tıbbı uygulama hatalarına ilişkin cezai sorumluluk.
7. Hafta Sağlık hizmetlerinde idarenin sorumluluğu.
8. Hafta Hasta hakları.
9. Hafta Hekim hakları.
10. Hafta Sağlık hukuku kapsamındaki yargı kararlarının analizi.
11. Hafta Doku ve organ nakli.
12. Hafta İnsan üzerinde deney ve deneme.
13. Hafta Sağlık hakkının kapsamı ve analizi.
14. Hafta Sağlık hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi ve sağlık hukukuna ilişkin güncel meseleler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hakeri H. Tıp Hukuku. Seçkin Yayıncılık. 2012.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi