MYS201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK HUKUKU MYS201 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki, idari ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler ile doku ve organ nakli konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Sağlık hukuku dersi, hastalıkların insan ve toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal sorunları inceleyerek, bunları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan hukuk alanını konu edinmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hukuka uygun tıbbi müdahale şartlarının bilinmesi. 2. Hukuka uygun olmayan tıbbı müdahele durumunda başvurulacak hukuki süreçlerin tanınması. 3. Hasta haklarının bilinmesi ve Hekim haklarının bilinmesi. 4. Doku ve organ nakli konusunda bilgi sahibi olunması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersle ilgili genel bilgiler ve sağlık hukukunun temel hukuk kavramları
2. Hafta Sağlık hukukunun kaynakları ve tarihi gelişim süreci
3. Hafta Temel Kurumlar
4. Hafta Kamu sağlığının korunması
5. Hafta Tıbbi müdahaleler
6. Hafta Tıbbi ve hukuki açıdan özellik gösteren müdahaleler
7. Hafta Tıbbi ve hukuki açıdan özellik gösteren müdahalelere devam
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Tıbbi müdahaleden doğan sorumluluk türleri
10. Hafta Hasta hakları
11. Hafta Hasta haklarına devam
12. Hafta Hekim hakları
13. Hafta Hekimin sorumluluğu
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kemale Aslanova, Sağlık Hukuku Ders Notları, 2. Baskı, Aristo Yayınevi, 2019.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ4

  

 

 

 

 

 

 

 

5