ING102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE II ING102 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 0 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Başlangıç seviyesindeki öğrencilere İngilizce dilinin yapısal ve fonksiyonel kullanımlarını öğretmek ve uygulatmaktır.
Dersin İçeriği Ders başlangıç seviyesinde gerekli olan, dil bilgisi, kelime bilgisinin yanı sıra dinleme, okuma ve yazma becerilerini kapsamaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Başlangıç seviyesinde gerekli olan dilbilgisi kurallarına hâkim olma, 2-Başlangıç seviyesinde gerekli olan kelime bilgisine sahip olma, 3-Başlangıç seviyesinde kullanabilecekleri okumu, dinleme yazma becerilerini geliştirme, 4-Yaratılmış farklı ortamlara uygun konuşma kalıplarına hâkim olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Unit 5: Bad Habits? Present simple: I/you/we/they / Superman and Supermodel Present Simple: he/she it
2. Hafta Unit 5: When Does it open? Asking for information Doctor Who
3. Hafta Unit 6: No Trains There is/are / a/an, some, a lot of, not any Getting There
4. Hafta Unit 6:Single or Returns Buying a ticket Rush Hour
5. Hafta Unit 7: Where were you? Past simple: was/were Record Breakers Past simple: regular verbs
6. Hafta Unit 7: How was it? The Chilean Miners Giving opinions /Adjectives
7. Hafta Tekrar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Unit 8: Nice Place to Meet Good and Bad Past simple: irregular verbs /past simple: questions
10. Hafta Unit 8: Nice Place to Meet Good and Bad Past simple: irregular verbs /past simple: questions
11. Hafta Unit 9: The right Gift like, love, hate + ing A waste of money Object pronouns
12. Hafta Unit 9: What would you like Making requests Days that Shook the World
13. Hafta Unit 10: A new Job Can/can’t Time for a Change Be going to
14. Hafta Unit 10 Hello and Goodbye Starting and ending conversation Miranda
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı, Speak Out Beginner , Pearson Publication
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi