MYS212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
S. KURUMLARINDA BİLGİ YÖNETİMİ MYS212 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 42 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Elektronik bilgi sistemlerinin avantajlarının anlatılması Güncel hastane bilgi sistemlerinin öğretilmesi Yönetim sistemlerinde bilgi sistemlerinin çıktılarının kullanılmasının gösterilerek etkili kullanımın sağlanması
Dersin İçeriği Sağlık ve hastane sistemleri, Yönetici bilgi sistemleri, Hastane yönetim bilgi sistemleri, Sistem analizi, Sistem biçimlendirilmesi, Yönetim destek bilgi sistemleri, Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri, Modüler bilgi sistemleri, Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı, Verilerin güvenliği ve veri kalitesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama. 2. Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma. 3. Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma. 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme. 5. Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama. 6. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma. 7. Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma. 8. Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olma. 9. Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranmak. 10. Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olma. 11. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanımı
2. Hafta Sağlık ve hastane sistemleri
3. Hafta Yönetici bilgi sistemleri
4. Hafta Hastane yönetim bilgi sistemleri
5. Hafta Sistem analizi
6. Hafta Sistem analizi
7. Hafta Yönetim destek bilgi sistemleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri
10. Hafta Modüler bilgi sistemleri
11. Hafta Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı
12. Hafta Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı
13. Hafta Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı
14. Hafta Verilerin güvenliği ve veri kalitesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi