MYS212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
S. KURUMLARINDA BİLGİ YÖNETİMİ MYS212 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 10 73 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerinde sağlık kurumlarında kullanılan bilgi sistemlerine yönelik bilgi vermek, Bilgi kavramını ve kullanımını aktarmak
Dersin İçeriği Sağlık ve hastane sistemleri, Yönetici bilgi sistemleri, Hastane yönetim bilgi sistemleri, Sistem analizi, Sistem biçimlendirilmesi, Yönetim destek bilgi sistemleri, Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri, Modüler bilgi sistemleri, Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı, Verilerin güvenliği ve veri kalitesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilgi Sistemleri konusunda bilgi sahibi olur 2. Sağlık kayıtlarının gelişimini öğrenir 3. Sağlık kayıtlarının yapısını öğrenir 4. Sağlık bilgi sistemlerinde kullanılan kodlama ve sınıflandırma yöntemlerini öğrenir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgi Sistemlerine Giriş
2. Hafta Sağlık Bilgi Sistemlerinin gelişimi
3. Hafta Sağlık Kayıtlarının içeriği
4. Hafta Hastalık Sınıflandırma ve Kodlama Sistemleri(ICD-10, SNOMED, CPT-4)
5. Hafta Veri Tabanı Kavramı
6. Hafta Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
7. Hafta Hastane Bilgi Sistemi ve Süreçleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Laboratuvar Bilgi Sistemi ve Süreçleri
10. Hafta PACS Sistemleri
11. Hafta Hastanelerde Finansal Uygulama Faturalama Sistemleri
12. Hafta Hastanelerde Malzeme Yönetim Sistemleri
13. Hafta E-Sağlık
14. Hafta E-Sağlık Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Notları, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

5

ÖÇ4