MYM102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MUHASEBE II MYM102 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere işletmelerin dönem içi ve dönem sonu itibariyle finansal nitelikli işlemleri ile ilgili yapmaları gereken muhasebe çalışmalarını kavramaları ve bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, işletmelerin, dönem içi işlemler ve dönem sonu envanteri ile, finansal nitelikli işlemlerinin muhasebe kayıtları yoluyla, denkleştirme, düzeltme ve dönem kâr/zararına ulaşma işlemleri konularından oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin dönem sonu muhasebe uygulamaları alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletmelerin muhasebe bölümlerine düşen görev ve sorumlulukların farkına varabilme, 2- Mevzuattaki ve muhasebe literatüründe yer alan esasları açıklayabilme, 3- Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının dönem içi ve kısmen dönem sonu kayıtlarını yapabilme, 4- Herhangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel Finansal Tablolar Ve Finansal Raporlama Hakkında Bilgi
2. Hafta Mali borçlar kayıt ve düzeni
3. Hafta Ticari borçlar kayıt ve düzeni
4. Hafta Alınan avanslar kayıt ve düzeni
5. Hafta Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler kayıt ve düzeni
6. Hafta Borç ve gider karşılıkları kayıt ve düzeni
7. Hafta Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları kayıt ve düzeni
8. Hafta Ödenmiş sermaye kayıt ve düzeni
9. Hafta Sermaye yedekleri kayıt ve düzeni
10. Hafta Kâr yedekleri kayıt ve düzeni
11. Hafta Gelir/gider hesapları incelenmesi
12. Hafta Maliyet hesapları incelenmesi
13. Hafta Kapanış Kayıtları ile Dönem Sonu Bilançosu ve Gelir Tablosunun Hazırlanması, mizan çıkartılması
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Muhasebe Prof. Dr. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe (Prof Dr. Yurdakul Çaldağ), Genel Muhasebe (Ertuğrul Çetiner), Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (Pof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Orhan Sevilengül)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi