ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE 1 ING101 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 35 77 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel İngilizce dilbilgisi kurallarının öğretimi doğrultusunda seviyeye uygun mesleki okuma ve yazma becerisi, kendini ifade edebilme, işitsel ve görsel materyali anlamlandırabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği Temel İngilizce dilbilgisi, kelime öğretimi Seviyeye uygun metinleri okuma, anlama Seviyeye uygun diyalogları anlama ve cevap verme Seviyeye uygun yazı yazabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Temel İngilizce dilbilgisi kurallarına hakim olma 2. Farklı konularda kısa metinler yazma becerisini kazanma 3. Mesleki bir metni okuyabilme ve anlayabilme 4. İngilizce işitsel ve görsel materyali anlamlandırabilme 5. Yabancı bir ortamda kendini İngilizce ifade edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Lead in Ünite 1: "Hello" Kendini tanıtma, "BE" fiili, İngilizce alfabe, ülkeler, meslekler Dinleme, Okuma: Havaalanında
2. Hafta Ünite 1: "Hello" Konuşma: Kişisel bilgi verme, ülkeni tanıtma Yazma aktivitesi: Kendini tanıtma Dinleme: BBC DVD: "Around the World"
3. Hafta Lookback 1 Ünite 2: "People" Aile, sayılar, okuma parçası (aile işi), sahiplik zamirleri Dinleme egzersizleri
4. Hafta Ünite 2: "People" Aile, hisler, öneride bulunma kalıpları BBC DVD: "Royal Wedding" Yazma aktivitesi: Hayatınızdaki beş kişiyi tanıtın.
5. Hafta Lookback 2 Ünite 3: "Things" Objeler, Bu, bunlar/O, onlar Dinleme egzersizi Renler ve kıyafetler Sahiplik bildiren 's takısı
6. Hafta Ünite 3 Bağlaçlar: Ve, Ama Yiyecek ve İçecek Restoranda sipariş verme, fiyat Dinleme egzersizleri BBC DVD: Francesco's Mediterranean Voyage
7. Hafta Lookback 3 Genel Tekrar
8. Hafta Midterm
9. Hafta Ünite 4: "Life" Geniş Zaman Bağlaçlar: Ve, Çünkü Dinleme egzersizi
10. Hafta Ünite 4: "Life" Geniş Zaman Günler, Edatlar, Saatler Dinleme ve Konuşma egzersizleri BBC DVD: Amish: A Secret Life
11. Hafta Lookback 4 Ünite 5: "Routines" Günlük rutin Konuşma ve dinleme egzersizleri Yiyecek Sıklık Zarfları
12. Hafta Ünite 5: "Routines" Otel hizmetleri, kelime Konuşma ve dinleme egzersizleri BBC DVD: "How to Feed Your Kids"
13. Hafta Lookback 5 Genel tekrar ve değerlendirme
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı, Speak Out Starter Pearson Publication
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

3