ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE 1 ING101 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Başlangıç seviyesindeki öğrencilere İngilizce dilinin yapısal ve fonksiyonel kullanımlarını öğretmek ve uygulatmaktır.
Dersin İçeriği Ders başlangıç seviyesinde gerekli olan, dil bilgisi, kelime bilgisinin yanı sıra dinleme, okuma ve yazma becerilerini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Başlangıç seviyesinde gerekli olan dilbilgisi kurallarına hâkim olma, 2-Başlangıç seviyesinde gerekli olan kelime bilgisine sahip olma, 3-Başlangıç seviyesinde kullanabilecekleri okumu, dinleme yazma becerilerini geliştirme, 4-Yaratılmış farklı ortamlara uygun konuşma kalıplarına hâkim olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Unit 1/ Where Are you From? Be: I/you
2. Hafta Unit 1/ Arrivals Be: he/she/it
3. Hafta Unit 1/ How do you spell….. ? Around the World The Alphabet /Places and Adjectives
4. Hafta Unit 2/ Family Photos Be: you/we/they
5. Hafta Unit 2: A family Business Possessive adjectives
6. Hafta Unit 2/ Let’s have a break Royal Wedding Making suggestions
7. Hafta Tekrar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Unit 3 What is this? This/that/these/those
10. Hafta Unit 3 Whose Shoes Possessive’s
11. Hafta Unit 3: A coffee, please The Market
12. Hafta Unit 4: What’s different Present simple: I/you/we/they
13. Hafta Unit 4: Double lives Present simple: he/she/it
14. Hafta Unit 4: What’s Time, Rivers Telling the time
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı, Speak Out, Pearson Publication
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi