MYS226


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MYS226 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin yönetim biliminin sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Derste örgütler ve sağlık örgütlerinde davranış bilimlerinde yer alan temel kavramlara değinilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrencilerin genel olarak işletmelerde ve sağlık işletmelerinde; 1. Örgütsel Davranışın temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları 2. Örgüt içerisinde bireylerin kişilik ve tutumları hakkında bilgi sahibi olmaları 3. Örgütlerde liderlik, motivasyon ve çatışma kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta TANIŞMA VE DERS TANIMI
2. Hafta ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ VE YÖNTEM
3. Hafta SAĞLIK KURUMLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, HASTANE YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA
4. Hafta SAĞLIK HİZMETLERİ VE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ
5. Hafta ÖRGÜT İÇİNDE BİREY VE KİŞİLİK
6. Hafta QUIZ VE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
7. Hafta ÖRGÜTLERDE DUYGULAR, TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta YETKİ, GÜÇ VE YETKİ DEVRİ
10. Hafta LİDERLİK
11. Hafta MOTİVASYON
12. Hafta QUIZ VE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
13. Hafta ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA
14. Hafta GENEL TEKRAR
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Yönetim ve Organizasyon, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Sağlık Kurumları Yönetimi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

4

5

         

 

ÖÇ2

3

5

         

 

ÖÇ3

5

5