MYI101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL İŞLETME 1 MYI101 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 4

Ders Sorumluları ÖĞR.GÖR.BESTE ALTINÇUBUK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İşletmecilik alanındaki temel kavramların, amaçların, araçların ve yöntemlerin tanıtılması dahilinde temel işletme fonksiyonlarının, üretim faktörlerinin, kuruluş aşamalarının ve işletme çevre faktörlerinin incelenmesi.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İşletme ve işletme yönetimi ilgili temel kavramlar
2. Hafta İşletmenin özellikleri, amaçları, kaynakları ve çevresi
3. Hafta İşletme çeşitleri
4. Hafta İşletmenin kuruluş aşamaları
5. Hafta İşletmenin büyüklüğü
6. Hafta Kuruluş yeri seçimi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yönetim
9. Hafta Üretim
10. Hafta Pazarlama
11. Hafta Finans
12. Hafta İnsan Kaynakları
13. Hafta Halkla İlişkiler ve Ar-Ge
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar S. Kadri Mirze, İşletme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi