MYM101


Course Title Course Code Program Level
MUHASEBE 1 MYM101 Health Institutions Management Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
42 42 3 4

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives
Course Content İşletmedeki muhasebe kayıtları aşamaları ve işletme temel mali tabloların hazırlanması süreçlerinin kavranması.
Learning Outcomes (LO) Muhasebe bilimini tanımak
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week
2. Week Hesap kavramı ve tanımı, muhasebe fişleri, ön muhasebe ve basit muhasebe kayıtları
3. Week Tek düzen hesap planının tanıtımı ve basit muhasebe kayıtları
4. Week
5. Week Temel mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu) basit örneklerle düzenleme
6. Week Yevmiye defteri kayıtları ve kayıt örnekleri
7. Week Büyük defter (defteri kebir ) ve yardımcı defter kayıtları ve kayıt örnekleri
8. Week Ara Sınav
9. Week Mizanlar ve düzenleme örnekleri
10. Week Envanter işlemleri, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter işlemleri
11. Week Bilanço, bilanço hesaplarının işleyiş kuralları, bilanço çeşitleri, bilançonun yapısı, bilanço temel denkliği ve örnekler
12. Week Gelir tablosu, gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları, çeşitleri, yapısı ve örnekler
13. Week Çözümlü monografi
14. Week Çözümlü monografi
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Öğrenciler için hazırlanan ders notları, herhangi bir Genel Muhasebe ya da Finansal Muhasebe ders kitabı.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)