RPKS008


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kariyer Bilgi Kaynakları RPKS005 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 50 78 2 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Neslihan Salman
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin kariyer bilgi kaynaklarını tanıması ve bu derste öğrendiği bilgileri hem kendi kariyer gelişim sürecinde hem de danışanlarına sunduğu hizmette kullanabilmesidir.
Dersin İçeriği Kariyer planlama süreci, kariyer danışmanlarının süreçteki sorumlulukları, meslek kararı veren kişilerin bilgi kullanma yöntemleri ve bilginin niteliğini değerlendirmede kullanılabilecek ölçütler, işgücü piyasası, kamuya ve özel sektöre ait temel bilgi kaynakları ve belli başlı meslek sınıflandırma sistemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Kariyer planlama sürecini açıklar. 2. Kariyer danışmanlarının süreçteki sorumluluklarını ifade eder. 3. Meslek kararı veren kişilerin bilgi kullanma yöntemlerini ve bilginin niteliğini değerlendirmede kullanabilecekleri ölçütleri açıklar. 4. İşgücü piyasası kavramını tanımlar. 5. Kamuya ve özel sektöre ait temel bilgi kaynaklarını açıklar. 6. Belli başlı meslek sınıflandırma sistemlerini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması
2. Hafta Temel kavramlar
3. Hafta Kariyer planlama süreci
4. Hafta Kariyer danışmanlarının yeterlikleri ve sorumlulukları
5. Hafta Karar verme stilleri ve mesleki bilginin niteliğini değerlendirmede kullanılabilecek ölçütler
6. Hafta Kariyer seçim sürecinde kullanılabilecek ölçme araçları
7. Hafta Kariyer seçim sürecinde kullanılabilecek ölçme araçları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mesleki sınıflandırma sistemleri
10. Hafta Bilgisayar temelli sistemler
11. Hafta Mesleki bilgi kaynakları
12. Hafta Mesleki bilgi kaynakları
13. Hafta Geleceğin meslekleri
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kuzgun, Y. (2017). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yeşilyaprak, B. (2020). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem. Sharf, R. S. (2017). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması (Çev. Ed. F.Bacanlı & K. Öztemel). Ankara: Pegem.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

3

3

1

5

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

3

3

1

5

2

1

2

2

3

3

1

1

1

1

1

ÖÇ3

3

3

1

5

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

ÖÇ4

3

3

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

3

3

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ6

3

3

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1