GKZ150


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyolojiye Giriş GKZ150 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğrt.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Sosyolojiye Giriş adlı ders, öğrencilerin sosyolojik düşünme mantığını kavramalarını ve sosyolojik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Sosyolojiye Giriş adlı ders, sosyolojinin tarihsel gelişimini, bireyin toplumla etkileşiminde rolünü ve çeşitli toplumsal kurum ve olgular çerçevesinde bireyin etrafında olup bitenleri anlama ve tartışmayı içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Analitik düşünme becerisi edinir. 2. Bireyin toplumla etkileşiminde işgal ettiği konum ve rolleri hakkında farkındalık kazanır 3. Farklı kültürlerin iç-içe geçmişliğini bilir ve insan haklarına yönelik bir derinliğe sahip olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Sosyolojik bakış ve sosyolojik araştırma
3. Hafta Kültür
4. Hafta Toplum ve sosyolojinin ortaya çıkışı
5. Hafta Toplum ve temel sosyoloji yaklaşımları
6. Hafta Sosyalizasyon Günlük yaşamda sosyal etkileşim
7. Hafta Gruplar ve Örgütler
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Cinsellik ve Toplum Suç ve Sapma
10. Hafta Sosyal tabakalaşma Küresel tabakalaşma Toplumsal cinsiyet tabakalaşması
11. Hafta Aile ve Din Nüfus, kentleşme ve çevre
12. Hafta Sosyal hareketler
13. Hafta Sosyal değişim ve dinamikleri
14. Hafta Soru-Cevap, Tartışma, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Macionis, John J. (2012). Sosyoloji. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. Özben, Mevlüt. (2017). Bir sosyal bilim romanı: sosyolojik kafa. Ankara: Phoneix Yayınevi. Ders sürecinde bahsedilen çeşitli kaynaklar.
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

1

3

2

3

1

3

5

2

5

3

3

1

5

1

5

ÖÇ2

1

3

1

2

1

2

3

1

5

2

1

1

5

1

5

ÖÇ3

1

3

1

3

1

2

3

1

5

1

1

1

5

1

5