GKZ170


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Felsefeye Giriş GKZ170 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı “Felsefeye Giriş” adlı dersin amacı, öğrencilerin felsefi düşünce ile tanışık olmalarını ve felsefenin tarihsel süreç içerisindeki serüvenini bilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği “Felsefeye Giriş” adlı ders, Antik Yunan’dan günümüze felsefeyi anlamlı kategoriler halinde incelemeyi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Felsefe tarihi hakkında bilgi sahibi olur. 2. İlkçağ felsefesini ve Platon’u, onun toplum, insan ve insanın eğitimi hakkındaki düşüncelerini tanır. 3. İlkçağ felsefesinin unutulmaya yüz tutulduğu Ortaçağ’da felsefeyi tanır. 4. İlkçağ (Antik Yunan)’ın yeniden günyüzüne çıkışını ve aydınlanma felsefesini bilir. 5. Antik Yunan düşünürlerinden Platon’un eleştirisi örneği üzerinden postmodern felsefeyi ve onun topluma yansımaları hakkında farkındalık kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı Felsefenin ne’liği ve çalışma alanları
2. Hafta Felsefenin tarihsel süreçte varlığı Antik Yunan’da Felsefe: Ontolojik düşünme zihinleri meşgul ediyor
3. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Ontolojiden epistemoloji ve etiğe doğru
4. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Platon ve toplum
5. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Platon ve insan felsefesi
6. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Platon ve insanın eğitimi
7. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Platon ve Sokrat sonrası okullar ve Helenistik felsefe
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Ortaçağda Felsefe
10. Hafta Aydınlanma Felsefesi ve Modernizm
11. Hafta Postmodern düşünceye doğru: Karl Raimond Popper (Popper, I/1,2,3)
12. Hafta Postmodern düşünceye doğru: Karl Raimond Popper (Popper, I/6 ve 9, öğrenci tartışması)
13. Hafta Postmodern düşünceye doğru: Karl Raimond Popper (Popper, I/10, öğrenci tartışması)
14. Hafta Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cevizci, Ahmet. (2015). Felsefe Tarihi: Thales’ten Baudrillard’a. (5.Baskı).Ankara: Say Yayınları. Platon. (2011). Devlet. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları Popper, Karl Raimond. (2010). Açık Toplum ve Düşmanları, Cilt I: Platon. (Çev. Mete Tuncay). (4.Baskı). Ankara: Liberte Yayınları. Russell, Bertrand. (2016). Batı Felsefesi Tarihi, Cilt I: İlkçağ Felsefesi. (Çev. Ahmet Fethi). İstanbul: Alfa.
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

1

3

1

1

3

1

1

1

5

1

1

1

4

1

5

ÖÇ2

1

3

1

1

3

1

1

1

5

1

1

1

4

1

5

ÖÇ3

1

3

1

1

3

1

1

1

5

1

1

1

4

1

5

ÖÇ4

1

3

1

1

3

1

1

1

5

1

1

1

4

1

5

ÖÇ5

1

3

1

1

3

1

1

1

5

1

1

1

4

1

5