RPDZ304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Danışma Becerileri RPDZ304 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14 28 90 132 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı , öğrencilerin psikolojik danışma becerilerini kazanmaları ve bu becerilerin psikolojik danışma sürecindeki rol ve işlevlerini kavramalarıdır.
Dersin İçeriği Psikolojik danışma , psikolojik danışma süreci , bu süreçte kullanılan temel yardım becerileri, ileri düzey beceriler ,danışanın sorunlarını belirleme ve bu sorunlara uygun amaçlarla müdahale stratejilerini seçebilme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alan öğrenciler, . Temel psikolojik danışma becerilerini bilir ve kullanabilir . İleri düzey psikolojik danışma becerilerini kullanabilir. . Danışanın sorunlarını belirleyebilir . Vaka kavramsallaştırabilir . Danışanın sorunlarına uygun amaç ve müdahaleleri belirleyip uygulayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş : Terapötik beceriler : Yapılama,yakından ilgilenme,konuşmaya açık davet, asgari düzeyde teşvik,duyguları yansıtma,içeriği yansıtma, kişiselleştirme
2. Hafta Terapötik beceriler : Özetleme,paylaştırma, bağlama,sessizlik,müdahale etme
3. Hafta Terapötik koşullar : Empati ve düzeyleri, saygı, saydamlık , somutluk ,
4. Hafta Terapötik koşullar : Şimdi ve burada, kendini açma , yüzleştirme
5. Hafta İlişki kurma becerileri
6. Hafta Öngörüşme nasıl gerçekleştirilir?
7. Hafta Değişimin aşamaları modeli
8. Hafta ARA SINAVI
9. Hafta Psikolojik danışmanın aşamaları
10. Hafta Değerlendirme ve amaç oluşturma
11. Hafta Müdahale seçme
12. Hafta Temel müdahale teknikleri
13. Hafta Temel müdahale teknikleri
14. Hafta Sonlandırma, kapanış
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bacanlı, F; Yüksel, G (2019) ( Çev.Ed) . Yardım Sanatını Öğrenme: Temel Yardım Becerileri ve Teknikleri. Young, M Ankara. Pegem A Yayınevi Çetinkaya-Yıldız ,E; Çakır ,G (2020) (Çev. Ed) Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi : Beceriler ve Teknikler Chen, Mai-whei ; Giblin, Non ,J. Ankara Nobel Yayınevi Ergene,T ; Aydemir-Sevim ,S. (2008) (Çev) Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı . Hackney ,H; Cormier ,S Ankara. Mentis Yayınevi Voltan-Acar , N (2017) Yeniden Terapötik İletişim : Kişilerarası İlişkiler . Ankara, Nobel Yayınevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

5

5

1

4

3

3

3

5

2

3

1

1

5

5

2

ÖÇ2

5

5

1

4

3

3

3

5

2

3

1

1

5

5

2

ÖÇ3

5

5

3

4

3

3

3

5

2

3

1

1

5

5

2

ÖÇ4

5

5

1

4

3

3

3

5

2

3

1

1

5

5

2

ÖÇ5

5

5

1

4

3

3

3

5

2

3

1

1

5

5

2