MBZ 130


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretim Teknolojileri MBZ 130 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr. Üyesi Özden Demirkan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenme, öğretme, eğitim, Program geliştirme, eğitim ve öğretim teknolojisi, iletişim ve görsel iletişim, görsel okuryazarlık, öğretim materyali tasarımı kavramlarını tanımlayabilme. Öğretim araç-gereç seçimini etkileyen faktörler bilgisi. Tasarım ilkeleri ve ögeleri bilgisi. İşitsel ve görsel materyal ve araçlar bilgisi, TV, video, sosyal ağ eğitim platformları ve dijital eğitim içeriği hazırlama bilgisi. Uzaktan öğretim uygulamaları bilgisi.
Dersin İçeriği Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Program Geliştirme ve Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi, tarihçesi. Yaşantı Konisi. İletişim ve öğrenme, Görsel iletişimin özellikleri, Görsel okuryazarlık. Öğretim araç-gereçleri, seçimini etkileyen faktörler. Tasarım ilkeleri ve ögeleri. İşitsel ve görsel araçlar-materyaller. Dijital içerikler ve sunular, Gerçek deneyimler, simülasyonlar ve modeller. TV ile öğrenme, İnternetteki eğitsel ders videoları, Eğitsel ve Sosyal ağ siteleri, Etkileşimli değerlendirme araçları. Uzaktan Öğretim.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Öğrenme, öğretme, eğitim, Program geliştirme, eğitim ve öğretim teknolojisi, iletişim ve görsel iletişim, görsel okuryazarlık, öğretim materyali tasarımı kavramlarını tanımlar. 2. Öğretim araç-gereç seçimini etkileyen faktörler bilir. 3. Tasarım ilkeleri ve ögelerini bilir. 4. İşitsel ve görsel materyal ve araçları tanır. 5. TV, video, sosyal ağ eğitim platformlarını tanır. 6. Dijital ve dijital olmayan öğretim materyallerini tanır. 7. Uzaktan öğretim uygulamalarını bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri
2. Hafta Temel Terimler - Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Program Geliştirme ve Eğitim teknolojisi
3. Hafta Eğitim Teknolojisi - Öğretim teknolojisi, Eğitim Teknolojisinin Önemi, tarihçesi.
4. Hafta İletişim, Tanımı, Öğeleri, İletişim ve Öğrenme, Yaşantı Konisi Görsel İletişim
5. Hafta *Öğretim Araç-Gereçleri: Öğretimdeki Yeri ve Önemi, Seçimini Etkileyen Faktörler *Öğretim Materyalleri Tasarım ve Uygulamaları Tasarım İlkeleri, Tasarım Ögeleri
6. Hafta *İşitsel Araçlar (Radyo, İnternet Radyo, Radyo Potcast’leri, ses çalar, ses kaseti, CD, DVD’leri, dijital ses dosyaları,) *Öğretim Tahtaları:Yazı Tahtası (beyaz tahta, tebeşir tahtası), Pazen Tahta, Bülten Tahtası, Manyetik Tahta, Kum Tahtası, Etkileşimli (Akıllı) Tahta, Dijital Pano uygulamaları (Padlet vb.)
7. Hafta *Öğretim Levhaları: Levha, Poster, Afiş vb.; Döner Levha ; Şimşek (Flash)Kart Pictochart’ ile dijital ya da basılı poster, levha yapımı *Yazılı Materyaller (ders kitapları, çalışma kağıtları, dergiler, broşürler, sözlükler vb.)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta *Sunular (PowerPoint, Prezi, Emaze, Powtoon, Google docs, Haiku Deck vb.) *Gerçek Eşyalar ve Modeller, Diyaromalar-Üç boyutlu maketler, Doküman Kamera, simülasyon
10. Hafta *TV ile öğrenme (TV’deki Çocuk ve eğitim kanalları)TV eğitim Podcast’leri *İnternetteki eğitsel siteler ve ders videoları (EBA, Toddler fun learning, Khan akademi, Coursera, TED Ed, Crash Course, EdX vb.)
11. Hafta *Etkileşimli değerlendirme araçları (Kahoot, Plickers, Socrative, Poll Everywhere vb.)
12. Hafta *Bilgisayarla yönetimli Öğretim ve bilgisayar destekli öğretim *Uzaktan Öğretim nedir? Açık öğretim örneği ve Moodle, Edmodo, Class dojo, iTalki, Google hangout, vb tanıtımı,
13. Hafta Materyal Değerlendirme
14. Hafta Material Evaluation
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çilenti, Kamuran.(1979) Eğitim Teknolojisi. Ankara, Kadıoğlu Matbaası Yalın, İbrahim.(2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yay.Dağ. Alpan, B. Gülgün (2005) Görsel İletişim. YA-PA Yayıncılık Ergin, Akif.(1995)Öğretim Teknolojisi İletişim. Ankara, Pegem yayıncılık Demirel, Özcan, Sadi Seferoğlu ve Esed Yağcı (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem A yayıncılık Kaya, Zeki (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara, PegemA yayıncılık Seferoğlu, Sadi (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara, PegemA yayıncılık Yanpar, T., & Yıldırım, S. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme.Anı Yayıncılık, Ankara. Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım: tasarım seçim, geliştirme, kullanım, yönetim değerlendirme. Nobel Yayın Dağıtım. Koşar, E. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ezgi kitabevi. Yıldız, R. (Editör) (2002). Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Geliştirme, Ankara: Mikro Yayınları İşman, A. (2015).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara, PegemA yayıncılık Cabı, E (2016)(Ed.) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara, PegemA yayıncılık Alkan, Cevat.(1997)Eğitim Teknolojisi. Ankara, Anı Yayıncılık Demirkan, Özden (2017). Dersinizde Kullanmak İstediğiniz Videoları Düzenlemeye Ne Dersiniz? Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1879 Demirkan, Özden (2017). Dijital Ortamda Zihin Haritaları. Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1869 Demirkan, Özden (2017). Animasyonlu Bir Sunum Hazırlamak Sizce Zor Mu? Powtoon İle Tanışmaya Ne Dersiniz? Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1840 Demirkan, Özden (2017). Web Tabanlı Sunum Hazırlama Programı – Emaze. Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1754 Demirkan, Özden (2016). Öğrenme Oyunları (Kahoot, Socrative, Plickers) Canlı Eğitimler, Vitamin Öğretmen Portalı. http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1619
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi