MBZ 140


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim Psikolojisi MBZ 140 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Türkan Öncü
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bireylerin gelişim özelliklerini inceleyerek ve öğrenme ilkelerinden yararlanarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini verimli kılmak amaçlanır.
Dersin İçeriği Eğitim psikolojisi, gelişim ve öğrenme psikolojisi bulgularından hareketle, eğitim ve öğretimin nasıl gerçekleştiğini araştıran bilim dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Çocukların ve ergenlerin nasıl geliştikleri ve öğrendikleri hakkında bilgi edinmek. 2- Etkili öğrenme ve öğretme yollarını bilmek. 3- İyi bir öğretmenin nasıl olması gerektiğini bilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin betimlenmesi ve temel kavramlar
2. Hafta Eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri
3. Hafta Bilişsel gelişim : Piaget’nin kuramı
4. Hafta Dil gelişimi
5. Hafta Sosyal ve duygusal gelişim
6. Hafta Erikson’ın psiko-sosyal gelişim kuramı
7. Hafta Ahlak gelişimi: Piaget’nin ve Kohlberg’in kuramı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Gelişimde bireysel farklılıklar
10. Hafta Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler
11. Hafta Öğrenme kuramları
12. Hafta Eğitim ve öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları
13. Hafta Bellek
14. Hafta Öğrenme sürecinde motivasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Eğitim Psikolojisi. Kuram ve Uygulama. Robert E. Slavin. Çeviri editörü: Prof. Dr. Galip Yüksel. Nobel Yayınevi. Eğitim Psikolojisi. John W. Santrock. Çeviri editörü: Prof.Dr. Diğdem Müge Siyez. Nobel Yayınevi. Eğitim Psikolojisi El Kitabı. Doç.Dr.A.Rezan Çeçen Eroğul. Doç.Dr. Filiz Yurtal. Mentis Yayınevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

 x

 

PY6

 

  

PY7

 

 

 

PY8

 x

 x

 x

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 x

 

 

PY16

 

 x

 x

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 x

PY20

 

 x

 

PY21

 

 

 

PY22