ELTC205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dilbilim 1 ELTC205 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 50 78 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin geleneksel ve çağdaş dil çalışmalarındaki temel ayrımları, kavramları, dilin özellikle yapısal boyutunu (ses, biçimbirim, sözdizimi) inceleyerek bu bilgilerin yabancı dil öğretimiyle ilişkileri konusunda bilinç geliştirmeleridir.
Dersin İçeriği Dilin kökeni; insan dili ve öteki iletişim dizgeleri arasındaki ayrımlar; sesbilgisi, sesbilim, biçimbilgisi ve sözdiziminde temel kavramlar; dilin yapı ve anlam boyutu; dilbilimin yapısal düzlemlerinin dil öğretimiyle ilişkilerinin incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Bilgi ve davranış geliştirdiklerinde dile ilişkin daha bütüncül ve bilimsel bir bakış açısına sahip olma ÖÇ-2Dilin değişik düzlemlerinden yola çıkarak dil öğretiminde yapısal boyuttaki çalışmaları değerlendirebilecek ve bunları etkili biçimde uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil nedir?
2. Hafta Dil nedir?
3. Hafta Morfoloji: Dilin Kelimeleri
4. Hafta Morfoloji: Dilin Kelimeleri
5. Hafta Tümcebilim: Dilin Cümle Yapıları
6. Hafta Tümcebilim: Dilin Cümle Yapıları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Dilin Anlamı
9. Hafta Dilin Anlamı
10. Hafta Sesbilim: Dilin Sesi
11. Hafta Sesbilim: Dilin Sesi
12. Hafta Görevsel Sesbilim: Dilin Ses Yapıları
13. Hafta Görevsel Sesbilim: Dilin Ses Yapıları
14. Hafta Sesbilimsel Analiz
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Victoria,F., Rodman,R. & Hyams, N. (Tenth Edition) An introduction to language. Calder Foundation, NewYork, USA.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

4

4

PY2

1

1

PY3

4

3

PY4

1

1

PY5

1

1

PY6

4

4

PY7

3

1

PY8

3

1

PY9

2

2

PY10

1

1

PY11

1

2

PY12

1

2

PY13

1

1

PY14

4

5

PY15

2

1

PY16

4

3

PY17

2

2

PY18

2

4

PY19

1

2

PY20

1

1

PY21

3

1

PY22

2

1

PY23

1

2

PY24

1

1

PY25

1

3

PY26

3

1

PY27

3

2

PY28

3

2

PY29

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla