ELTC 203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngiliz Edebiyatı 1 ELTC 203 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 50 78 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Hürriyet KONUR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İngiliz edebiyatından düz yazı örneklerine çalışarak öğrencilerin edebi bilgilerini genişletmek ve öğrencilerin kültürel farkındalığını artırmak.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilerin hem temel dil becerilerini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) hem de analitik ve edebi eleştiri becerilerini geliştirmelerini sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler İngilizce yeterliliklerinin yanında edebi ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction-Elements of Fiction
2. Hafta James Joyce 'Araby'
3. Hafta George Orwell 'Shooting an Elephant'
4. Hafta D.H.Lawrance 'The Rocking House Winner'
5. Hafta D.H.Lawrance 'The Horse Dealer's Daughter'
6. Hafta Ara Sınav
7. Hafta Virginia Woolf 'Legacy'
8. Hafta Katherine Mansfield 'Miss Brill'
9. Hafta Introduction to Novel Elements of Novel
10. Hafta British Literature genereal overview
11. Hafta George Orwell 'The Animal Farm'
12. Hafta Novel Analysis
13. Hafta Novel Analysis
14. Hafta Literary criticism-Discussion
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prentice Hall Literature,Gold,New Jersey ,2005 McMichael,George.edt.Concise Anthology of American Literature.2nd.edition.Macmillan Publishing Company,New York.1985
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

 

ÖÇ2

PY1

 

1

2

 

PY2

5

5

 

PY3

 

2

2

PY4

 

3

3

PY5

 

2

2

PY6

 

2

3

PY7

 

3

4

PY8

 

3

4

PY9

 

1

1

PY10

 

2

2

PY11

 

1

1

PY12

 

1

2

PY13

 

1

1

PY14

 

1

1

PY15

 

1

1

PY16

 

1

1

PY17

 

2

1

PY18

 

1

1

PY19

 

1

1

PY20

 

2

2

PY21

 

1

1

PY22

 

1

1

PY23

 

1

1

PY24

 

1

1

PY25

 

1

1

PY26

 

4

4

PY27

 

4

3

PY28

 

3

2

PY29

 

1

2

1= az 2=biraz 3=orta 4=oldukça 5=çok fazla