GKS003


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilim Tarihi ve Felsefesi GKS003 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 45 73 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Şahin
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu ders için herhangi bir önkoşul aranmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilim Tarihi ve Felsefesi adlı dersin amacı, öğrencilerin doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki ayrımı tanımalarını ve bu ayrımı dikkate alarak bilimin ilkçağdan günümüze tarihsel ve felsefi gelişimini incelemelerini ve sosyal bilimlerde yöntem değişimlerini takip edebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bilim Tarihi ve Felsefesi adlı ders, doğa bilimleri ve sosyal bilimler sınıflandırmasını dikkate alarak bilimin ilkçağdan günümüze tarihsel ve felsefi gelişimini incelemeyi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Bilimin temel ve belirleyici özelliklerini tanır. 2. Bilimin tarihsel ve felsefi gelişimini tanır. 3. Modern bilimin kuruluşunu ve gelişimini bilir. 4. Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerini birbirinden ayırabilir. 5. Tarihsel süreç içinde çeşitli sosyal bilim ve sosyal bilim yöntemlerini sebep-sonuç ilişkileri içinde tanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Felsefe, Bilim, bilimin kökenleri ve bilimsel ilerlemenin temel dönemleri ile bilimsel yöntem
3. Hafta İlk uygarlıklarda ve Antik Yunanda bilim
4. Hafta Ortaçağ Avrupa’sında bilim: Skolastik felsefe ve bilim İslam dünyasında ve Türklerde bilim
5. Hafta Ortaçağdan çıkış ve Rönesans: Nicolaus Copernicus ve ilk bilim insanları ve felsefe
6. Hafta Aydınlanma çağında bilim ve felsefe
7. Hafta Aydınlanma çağında bilim ve felsefe Bilimlerin sınıflandırılması
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Bilim ve bilimcilik (bilimizm) Sosyal bilim: Bilimsel yöntem ve bilginin empirist, rasyonalist yorumları
10. Hafta Bilim ve bilimcilik (bilimizm) Sosyal bilim: Bilimsel yöntem ve bilginin empirist, rasyonalist yorumları
11. Hafta İdeoloji, etik-din ilişkileri, bilim ve paradigmalar Sosyal bilim: Empirizm ile pozitivizme yönelik eleştiriler ve araçsal rasyonalite, Hermeneutik
12. Hafta Viyana ve Frankfurt düşünce okulları okulları
13. Hafta Bilim eleştirileri: Post-yapısalcılık ve post-modernizm
14. Hafta Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Asimov, Isaac. (2006). Bilim ve Buluşlar Tarihi. (Çev. Elif Topçugil). İmge Kitabevi. Benton, Ted; Craib, Ian. (2008). Sosyal Bilim Felsefesi. (Çev., Ümit Tatlıcan, Berivan Binay). Sentez Yay. Gribbin, John. (2017). Bilim Tarihi. (Çev., Barış Gönülşen). Alfa Yayınları. Özlem, Doğan. (2016). Bilim Felsefesi. Notos Kitap Yayınevi. Unat, Yavuz; Topdemir, Hüseyin Gazi. (2014). Bilim Tarihi. Pegem Akademi Yayıncılık. Wootton, David. Bilimin İcadı: Bilim Devrimi’nin Yeni Bir Tarihi. Yapı Kredi Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

-

1

-

4

5

-

-

3

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

1

2

5

-

ÖÇ 2

-

1

-

4

5

-

-

3

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

1

2

5

-

ÖÇ 3

-

1

-

4

5

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

1

2

5

-

ÖÇ 4

-

1

-

4

5

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

1

2

5

-

ÖÇ 5

-

1

-

4

5

-

-

5

-

-

-

-

1

-

3

-

2

-

1

4

5

-

Katkı Düzeyi:

1: Çok düşük;          2: Düşük;          3: Orta;          4: Yüksek;          5: Çok yüksek