ELTC 206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dilbilim 2 ELTC 206 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet Demirezen
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere dilin çok boyutluluğunu, dil ediniminin ve kullanımının temel kavramlarını öğretmek, bu yolla dil öğretiminin salt dilbilgisi öğretimiyle sınırlandırılamayacağı konusunda bilinç geliştirmelerine katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Dilbilim I dersinin devamı olarak dil -toplum, dil-kültür, dil edinimi, edim bilim, söylem çözümlemesi konuları ele alınacak, dilin yapı düzlemi ötesindeki işleyişi irdelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Dile ilişkin daha bütüncül bir görüş kazanır ÖÇ-2 Dil-toplumkültür bağıntısı konusunda bilinçlenir ÖÇ-3 Dil öğrenimi ve öğretimindeki temel eksikleri daha bilinçli biçimde değerlendirir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Lehçeler: Bölgesel lehçeler ve Sosyal lehçeler
2. Hafta Temas Halindeki Diller: Lingua Francas, Pidgins, Creoles, İki dillilik
3. Hafta Dil ve Eğitim: İkinci Dil Öğretim Yöntemleri, İki Dilli Eğitim
4. Hafta Kullanılan dil
5. Hafta Ses Değişiminin Düzenliliği, Fonolojik Değişim, Morfolojik Değişim, Sözdizimsel Değişim
6. Hafta Sözcüksel Değişim
7. Hafta Ölü Dilleri Yeniden Oluşturma, Soyu Tükenmiş ve Tehlike Altındaki Diller, Dil Türleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çocukların Dil Kapasitesi: Dil Ediniminde Aşamalar
10. Hafta Çocukların Dilsel Kapasitesi: Sesbilim Edinimi, Sözcük Anlamının Edinimi, Morfolojinin Edinimi
11. Hafta Çocukların Dil Kapasitesi: Sözdizimi Edinimi, Pragmatik Bilimi Edinimi, İşaret Dili Edinimi
12. Hafta Dil Ortamının Rolü: Yetişkinlerin Girdileri
13. Hafta Birden Fazla Dil Bilmek: Çocuklukta İkidillilik
14. Hafta Birden Fazla Dil Bilmek: İkinci Dil Edinimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fromkin,V.R., N.Hymas & Rodman, R. (2009) An introduction to language. (10th ed)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

 

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

3

2

3

 

PY2

3

3

 

1

PY3

 

2

2

3

PY4

 

1

2

2

PY5

 

3

4

3

PY6

 

2

2

2

PY7

 

3

2

2

PY8

 

3

2

2

PY9

 

1

2

2

PY10

 

1

2

2

PY11

 

1

1

1

PY12

 

2

3

2

PY13

 

2

1

1

PY14

 

5

4

4

PY15

 

2

3

2

PY16

 

3

3

3

PY17

 

2

2

1

PY18

 

2

4

3

PY19

 

2

2

2

PY20

 

2

2

2

PY21

 

3

2

2

PY22

 

3

1

3

PY23

 

2

4

3

PY24

 

1

1

1

PY25

 

2

2

2

PY26

 

2

2

4

PY27

 

3

3

4

PY28

 

3

3

4

PY29

 

2

2

4

 

1= Çok az  2= Az  3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla