ELTC103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yazma Becerileri I ELTC103 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 20 48 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı yazmanın temellerini-prensiplerini öğrencilere tanıtarak onların eleştirel düşünür ve yazar olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Öğrenciler, yazmanın; taslak, gözden geçirme ve son çıktı aşamalarını analiz edebilir 2.Öğrenciler, yazmanın beyin fırtınası, serbest yazma ve ana hatları gibi tekniklerini kullanabilir. 3.Öğrenciler; öz geçmiş, makale, öykü ve rapor gibi çeşitli metin türlerinde yazı yazabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bileşik ve karmaşık tümce yapıları
2. Hafta Büyük harf kullanımı ve noktalama
3. Hafta Uyum, bağdaşıklık ve bağlaçlar
4. Hafta Paragrafta konu cümlesinin yeri
5. Hafta Paragraf taslağı
6. Hafta Detayların listelenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sınıflandırma
9. Hafta Örnek kullanımı
10. Hafta Tanımlama
11. Hafta Sebep-sonuç paragrafı
12. Hafta Karşılaştırma-kıyaslama paragrafı
13. Hafta Problem çözümü
14. Hafta Birleşik metot
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Demirezen, M. (1993). From sentence to paragraph structure. Adım. 2. Demirezen, M. (1993). Paragraph Development Methods. Adım Publications.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

X

X

PY6

X

 X

X

PY7

X

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 X

X

X

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 X

 X

X

PY22

 X

 X

X