GKZ112


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil 2 GKZ112 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Almanca (German)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Başlangıç düzeyde Almanca dil yetisini ve yapısını öğretmek ve geliştirmek.
Dersin İçeriği Etkileşimsel iletişim; gazete, dergi, uzun diyalog, okuma parçaları ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dilbilgisi yapıları ve sözcükler; özgün araç-gereçler aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1 İkinci yabancı dilde günlük iletişim için gerekli temel yapıları ve yaygın sözcükleri bilme 2 Hedef dilin dile yansıyan kültürel değerlerini tanıyabilme 3 Orta düzeyde basit, günlük iletişim yürütülebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hören/Sprechen: über Berufe sprechen; Familiengeschichten erzählen; Reihenfolge angeben: Possessivartikel unser, euer. Wiederholung Perfekt und Präteritum. Sprechen: Einrichtungstipps geben, Lesen: Magazintext, Schreiben: kreatives Schreiben. Wechselpräpositionen im Dativ und Akkusativ, Verben mit Wechselpräpositionen.
2. Hafta Sprechen: etwas bewerten; Vorlieben und Wünsche ausdrücken. Lesen: touristische Werbebroschüren und Anzeigen: Wortbildung Nomen: Verb + er und Verb + ung. Hören/Sprechen: Einkaufen; Vorlieben äußern: Adjektivdeklination nach indefinitem Artikel.
3. Hafta Sprechen: etwas gemeinsam planen; etwas berichten. Lesen: Brief, Postkarte, Internet-Eintrag. Schreiben: Postkarte, Email: Adjektivdeklination nach definitem Artikel. Hören/Sprechen: etwas vorschlagen/sich verabreden; einen Vorschlag ablehnen; zustimmen / sich einigen. Lesen: Leserbeiträge. Schreiben: Veranstaltungskalender. Temporale Präpositionen über, von...an.
4. Hafta Hören/Sprechen: um Rat bitten; Ratschläge geben und Vorschläge machen. Lesen: Fitness- und Ernährungsplan. Schreiben: Forumsbeitrag: Konjunktiv II: könnte, sollte. Temporale Präposition zwischen. Temporale Adverbien: montags. Sprechen: Mitleid, Sorge und Hoffnung ausdrücken. Lesen: Forumstext. Konjunktionen weil, deshalb.
5. Hafta Sprechen: Wichtigkeit ausdrücken. Lesen: Bericht über einen Dokumentarfilm. Adjektivdeklination nach Nullartikel. Hören/Sprechen: im Restaurant bestellen; reklamieren/ um etwas bitten; bezahlen. Konjunktion dass
6. Hafta Sprechen: etwas bewerten; gratulieren und sich bedanken. Lesen: Zeitungsartikel, Interview. Schreiben: gratulieren; sich bedanken. Reflexive Verben. Hören: Interviews. Sprechen: Überraschung ausdrücken; etwas vergleichen. Lesen: Sachtext. Konjunktion wenn.
7. Hafta Hören/Sprechen: von Sprachlernerfahrungen berichten. Konjunktion als. Sprechen: Freude ausdrücken. Lesen: Zeitungsmeldung; Gebrauchsanweisung. Schreiben: persönlicher Brief. Passiv Präsens: Das Päckchen wird gepackt.
8. Hafta Hören/Sprechen: über Fernsehgewohnheiten sprechen. Lesen: Sachtext. Verben mit Dativ und Akkusativ, Stellung der Objekte. Hören/Sprechen: ein Zimmer buchen; einen Weg beschreiben. Indirekte Fragen: ob, wie lange. Lokale Präpositionen: gegenüber, an...vorbei, durch.
9. Hafta Sprechen: über Reisegewohnheiten Sprechen. Lesen: Reisetagebuch im Internet. Schreiben: etwas kommentieren. Lokale Präpositionen: am Meer, ans Meer. Sprechen: über das Wetter sprechen. Lesen: Sachtext. Verben mit Präpositionen: sich interessieren für. Fragen und Präpositionaladverbien: Worauf.
10. Hafta Hören/Sprechen: jemanden überzeugen/begeistern; auf Vorschläge zögernd reagieren. Lesen: Magazintext. Lokale Präpositionen: Woher? – vom/aus dem. Sprechen: Interesse/Desinteresse ausdrücken. Lesen: Magazintext. Präteritum Modalverben: durfte, konnte, ...
11. Hafta Sprechen: um einen Bericht/ eine Beschreibung bitten; etwas berichten/beschreiben. Lesen: Flyer. Frageartikel: welch-. Demonstrativpronomen: dies-, der, das, die. Verb lassen.
12. Hafta Sprechen: etwas erklären. Lesen: Anleitungen. Konjunktionen: bis, seit(dem).
13. Hafta Sprechen: Zufriedenheit/Unzufriedenheit ausdrücken. Lesen: Klappentext. Relativpronomen und Relativsatz im Nominativ und Akkusativ.
14. Hafta Sprechen: Begeisterung/Enttäuschung ausdrücken. Lesen: Mitarbeiterporträt. Präteritum: kam, sagte, ...
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Menschen A2 Kursbuch + Arbeitsbuch
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 x

 

PY5

 

 

 

PY6

 

  

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 x

 

 x

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22