ELTC 201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları ELTC 201 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 28 84 2 3

Ders Sorumluları Prof.Dr. Abdülvahit ÇAKIR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön Koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İngilizce öğretmeni adaylarının yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik kavramlar, arasındaki ayrımları ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; İngilizce öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının İngilizce öğretimine yansımaları; İngilizce öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; İngilizce öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir İngilizce öğretiminin bileşenleri; İngilizce öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler: 1) Dil öğrenim ve öğretim yöntemlerinin altında yatan temel prensiplerin, İngilizce öğrenim ve öğretim yaklaşımlarına yansımasını ve bu amaçla kullanılan tekniklerin dil öğrenme ve öğretme sürecindeki uygun kullanımlarının anlaşıldığını gösterir. 2) Dil öğretimindeki yöntem ve yaklaşımların, tarihsel arka planlarını, ortaya çıkış nedenlerini ve günümüz öğretim teknik ve yöntemlerine yansımalarını eleştirel olarak değerlendirir. 3) İngilizce öğrenim ve öğretiminin 21. yüzyıldaki yerini sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan eleştirel olarak analiz eder. 4) İngilizce öğretiminde tarihsel gelişmeleri, yaklaşımları ve bunların günümüz uygulamalarına yansımalarını eleştirel olarak değerlendirir. 5) Türkiye’deki güncel İngilizce öğretim uygulamalarını sentezleyerek kendi öğretim yaklaşım ve felsefesini belirtebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: İngiliz Dili Öğretim Metodolojisinde Temel Kavramlar
2. Hafta Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi
3. Hafta Doğrudan Yöntem
4. Hafta Doğrudan Yöntem
5. Hafta İşitsel-Dilsel Yöntem
6. Hafta İşitsel-Dilsel Yöntem
7. Hafta Sessiz Yol Öğretimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Telkin Yöntemi
10. Hafta Telkin Yöntemi
11. Hafta Topluluk Danışmalı Dil Öğretimi
12. Hafta Topluluk Danışmalı Dil Öğretimi
13. Hafta İletişimsel Dil Öğretimi
14. Hafta İletişimsel Dil Öğretimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) Final notu %100= %60 final sınavı notu + %20 sınıf içi sözlü sunu + %20 demo videosu
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Larsen-Freeman, Diane. 2000. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi