ELTC 106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dinleme ve Sesletim 2 ELTC 106 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 50 78 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı İngilizcede sesbilgisi açısından bilinen seslerin birçoğunu artikülatör terimlerle üretmeyi, yazmayı ve tarif etmeyi öğrenmek. - İngilizce'de vurgu ve tonlama düzenlerini üretmeyi ve tanımlamayı öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders konuşma seslerini ve fonemleri fiziksel varlıklar (fonetik) ve dilbilimsel birimler (fonoloji) olarak inceler. Sesleri fiziksel unsurlar olarak görüntülemede odak, açıklayıcı açıklama üzerinedir: Konuşma sesleri nasıl yapılır? İngilizcede ses üretmek için ne tür hareketler ve ses yolları yapılandırmaları kullanılır? Seslerin yanı sıra, bu ders tonlama ve vurgu kalıplarını öğretmeyi amaçlamaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1- ingilizce sesletimle ilgili bilinçlenmek ve pratik yapmak ÖÇ-2– İngilizce sesletimde fiziksel süreçleri tanımak ÖÇ-3– IPA fonetik alfabesini öğrenmek ÖÇ-4- İngilizce’de vurgu ve entonasyon kalıplarını öğrenmek ve pratik yapma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türkler için sorun çıkaran ünsüz sesler
2. Hafta Türkler için sorun çıkaran ünlü sesler
3. Hafta Fonemik analiz ve fonemik kimlik
4. Hafta Kelime ögelerinin transkripti
5. Hafta İngilizcenin doğa üstü fonemlerini inceleme
6. Hafta Vurgu fonemlerinin uygulamaları
7. Hafta Sesli fonemlerin uygulamaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Perdeli fonemlerin uygulamaları
10. Hafta Diyaloglarda kelime vurgusu uygulamaları
11. Hafta Diyaloglarda tamlama vurgusu uygulamaları
12. Hafta Diyaloglarda cümle vurgusu uygulamaları
13. Hafta Cümle vurgusunun diyaloglardaki basit ve birleşik cümlelerde kullanımı
14. Hafta Cümle vurgusunun diyaloglardaki karmaşık ve bileşik karmaşık cümlelerde kullanımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Baker, Ann, Shıp or Sheep; An Intermedıate Pronuncıatıon Course, Cambridge University Press, 2006 Handouts
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 X

X

X

X

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

X

X

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

PY22