ELTE 002


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ELTE002 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
30 30 0 20 20 0 100 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğretmen adayları dil öğretimindeki yeni yaklaşım, metot ve teknikleri analiz edip ve değerlendirerek farklı amaçlara ve koşullara uygun dil öğretim portföyü ve tasarımı oluşturabileceklerdir.
Dersin İçeriği İngiliz Dili Ögretiminde ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zekâ ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Farklı öğrenci ihtiyaçlarına yönelik dil öğretim yaklaşımları hakkında bilgi kazanır ve bu bilgilerini sentezleyerek ders içi uygulama yapar. 2. Yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zekâ ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar hakkında bilgi kazanır ve bu bilgilerini pratiğe döker. 3. İkinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi hakkında bilinçlenir. 4. Teknolojinin dil sınıflarında kullanımı hakkında bilgi kazanır ve bu bilgilerini sınıf içi ve dışı projelerle pratiğe döker. 5. Gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim hakkında bilinçlenir ve bu bağlamda İngilizce öğretmenliği mesleğinin önemini kavrar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Yapılandırmacılık
3. Hafta İçeriğe dayalı dil öğretimi
4. Hafta Görev odaklı dil öğretimi
5. Hafta Bütünleşik dil öğretimi
6. Hafta Çoklu Zeka Kuramı
7. Hafta Bütüncül dil eğitimi
8. Hafta Yarı yıl sınavı
9. Hafta Dil Öğretiminin Siyasi Boyutları ve Katılımcı Yaklaşım
10. Hafta Doğal Yaklaşım
11. Hafta Yeterliliğe Dayalı Dil Öğretimi, standartlar ve Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi
12. Hafta Sözcüksel Yaklaşım
13. Hafta Teknoloji destekli dil öğretimi
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Staj / Uygulama In-class practices
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

X

X

X

  

PY2

     

PY3

X

X

X

X

 

PY4

 

 

X

 

X

PY5

X

X

X

X

 

PY6

 

 

 

 

 

PY7

X

X

X

X

X

PY8

 

X

 

X

 

PY9

 

 

 

X

 

PY10

 

 

 

 

 

PY11

 

X

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

PY14

X

X

 

X

 

PY15

 

X

 

 

X

PY16

 

X

 

 

 

PY17

 

 

X

X

 

PY18

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

PY20

X

X

X

X

X

PY21

X

X

X

X

X

PY22

 

X

 

X