ELTC207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eleştirel Okuma ve Yazma ELTC207 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 28 84 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun KARABIYIK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön Koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin okudukları ve pozisyon aldıkları metinleri analiz etmelerine, değerlendirmelerine, incelemelerine ve sorgulamalarına, yazdıkları her şeyde sonuçlara sıçramalarını, eleştirel okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği İngiliz dili eğitimi alanından seçilen güncel çalışmaları irdeleyerek özetleyebilme ve/veya raporlayabilme; çalışmaları kendi bağlamı çerçevesinden inceleyebilme ve bilginin yerelleştirilmesi; aynı konuda farklı görüşleri savunan metinleri karşılaştırma ve bunları sentezleyerek kendi özgün metinlerini üretebilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler: 1) Metinlerdeki argümanları sınıflandırır. 2) Metinleri eleştirel bir şekilde analiz eder, özetler ve raporlar. 3) Kompozisyonlarında geçerli ve sağlam argümanlar ortaya koyar. 4) Mevcut bilgileri metinlerden sentezleyerek kendi metinlerini oluşturur. 5) Çeşitli yazma stratejilerini kullanır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Akademik yazmaya genel bir bakış
2. Hafta Bölümleme
3. Hafta Hikayeleme
4. Hafta Betimleme
5. Hafta Kıyaslama ve karşılaştırma
6. Hafta Süreç analizi
7. Hafta Tanımlama
8. Hafta Yarıyıl Sınavı
9. Hafta Mantıksal tarışma
10. Hafta Formal ve informal araştırma yapma
11. Hafta Gözden geçirme süreçleri
12. Hafta Sınıf içi uygulamalar
13. Hafta Sınıf içi uygulamalar
14. Hafta Sınıf içi uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 32
Kısa Sınavlar (%) 4
Ödevler (%) 4
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Scull, S. (1987). Critical Reading and Writing for Advanced Esl Students. Prentince Hall College Div. Nielson, P. (2016). SAT Essay The Battle-tested Guide. The College Panda.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


ÖÇ1

 

PY1

 

 

 

 

 

PY2

x

x

x

X

PY3

 

 

 

 

 

PY4

 X

X

x

x

x

PY5

 X

x

x

x

X

PY6

 

 

 

 

 

PY7

x

x

x

X

PY8

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

PY21

 X

x

x

x

X

PY22