ELTE001


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dil ve Toplum ELTE001 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Assist. Prof. Dr. Faranak Abbaszad Tehrani
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin dil çeşitlerini, dili, kültürü ve toplumu ve eğitim ile ilişkisini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Sosyodilbilim ile ilgili temel kavramlar, cinsiyet, yaş, üslup, bağlam, kayıt ve konuşma işlevleri, dil, biliş ve kültür gibi dilsel çeşitlilikler, sosyodilbilim ile eğitim arasındaki ilişki, dil değişimi, bölgesel ve sosyal lehçeler, dil kullanımı ve sosyodilbilim yeterlilik, pidgin ve creole dilleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) sosyodilbilimin temel kavramlarını anlayabilecektir. 2) dilsel çeşitleri bilecek 3) Dil çeşitliliğini kullanıcılar ve kullanımlar açısından bilecek 4) Dil, biliş ve kültürü kavrayacak 5) sosyodilbilimi ve eğitim ile ilişkisini tartışacak 6) Dil değişimi hakkında bilgi edinir 7) pidgin, creole, bölgesel ve sosyal lehçeler hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyodilbilime giriş
2. Hafta Dilsel Çeşitleri
3. Hafta Kullanıcılar açısından dil değişimi (cinsiyet ve yaş)
4. Hafta Kullanıcılar açısından dil değişimi (cinsiyet ve yaş)
5. Hafta Kullanım açısından dil değişimi (stil, içerik ve kayıt)
6. Hafta Kullanım açısından dil değişimi ( konuşma işlevleri)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Pidgin ve Creole dilleri
9. Hafta Dil, biliş ve kültür
10. Hafta Sosyodilbilim ve eğitim
11. Hafta Dil değişikliği
12. Hafta Sosyodilbilimsel yeterlilik
13. Hafta Bölgesel ve sosyal lehçeler
14. Hafta Revizyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi