ELTC108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sözlü İletişim Becerileri II ELTC108 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere başarılı iletişimciler ve dil öğretmenleri olmaları için gerekli İngilizce iletişimsel dil becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Resmi ve gündelik ortamlarda etkili bir şekilde dil kullanımını geliştirerek öğretmen adaylarının sözlü iletişim yeterliliklerini geliştirmeleri için tartışmalar, bireysel sunumlar ve diğer ders içi etkileşimsel aktiviteler ile iletişim ve öğrenci odaklı konuşma aktivitelerinden oluşan bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; 2- karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; 3- güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Konu: Kariyer (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
2. Hafta Konu: Kariyer (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
3. Hafta Konu: Kariyer (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma) Konu: Sağlık Bilimleri (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
4. Hafta Konu: Sağlık Bilimleri (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
5. Hafta Konu: Sağlık Bilimleri (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
6. Hafta Konu: İşbirliği (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
7. Hafta Konu: İşbirliği (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Konu: İşbirliği (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma) Konu: Teknoloji (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
10. Hafta Konu: Teknoloji (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
11. Hafta Konu: Teknoloji (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
12. Hafta Konu: Dil (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
13. Hafta Konu: Dil (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
14. Hafta Konu: Dil (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40 (%50 Dinleme-algılama sınavı + %50 sunu ödevi)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60 (%50 Dinleme-algılama sınavı + %50 sunu ödevi)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Williams, J., Ostrowska, S., Sowton, C., Farmer, J., Cavage, C., Frazier, L. (2019). Unlock 5 (Listening, Speaking & critical Thinking). Cambridge University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

X

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

X

X

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

X

 

PY22

 

X