GKZ130


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili 2 GKZ130 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 - - - - 100 142 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Sema OKUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin herhangi bir ön koşulu ya da eş koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı • Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek ve pekiştirmek • Doğru ve güzel ifadenin ne olduğunu, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek • Bireylere etkili iletişim becerisini aşılamak ve bunun için temel olarak kendi dilinin özelliklerini aktarmak • Eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı düşünme ve kurallarıyla ifade etme alışkanlığı kazandırmak
Dersin İçeriği Türk Dili dersi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini eş güdümlü şekilde geliştirmek, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, dili türüne göre gerek yazılı ve gerekse sözlü anlatımda kullanma yeteneğini kazandırmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek amacıyla Eğitim Fakültesi öğrencilerine sunulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Türkçeyi doğru ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkân sağlayacak şekilde estetik olarak kullanmak • Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirmek • Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olmak, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilmek • Grup çalışmaları ve sunumlarında aktif olmak ve görev bilincine sahip olmak • Yazacağı akademik çalışmalarda (lisans, yüksek lisans ve doktora) Türk dilini tez yazım kuralları çerçevesinde kullanmak • Dinlediği ya da okuduğu bir araştırmayı anlayıp değerlendirip özetleme becerisine sahip olmak • Bir bilimsel yazıyı içeriği, bulguları ve yorumuyla temel düzeyde yazabilmek • Akademik bir yazının basamaklarını, etik ilkelerini, kaynakça yazma kurallarını öğrenmek ve uygulamak • Dilekçe, tutanak, özgeçmiş gibi işlevsel metinleri kurallarıyla birlikte öğrenmek ve uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Dersin İçeriği ve Amaçları
2. Hafta Akademik Dil ve Bilgilendirici Metinler
3. Hafta Bilgilendirici Sözlü Metinler ve Uygulamaları-1: Açıkoturum, Sempozyum, Panel
4. Hafta Bilgilendirici Sözlü Metinler ve Uygulamaları-2: Forum, Münazara, Söyleşi
5. Hafta Bilgilendirici Yazılı Metinler Özellikleri ve Türleri (Makale, rapor, bilimsel özet vb.)
6. Hafta Akademik Yazma Süreci-1 (Öncesi, Taslak hazırlama, Gözden geçirme, Düzeltme ve basım)
7. Hafta Akademik Yazma Süreci-2 (Raporlaştırma ve Dil Kullanımı)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Akademik Metin Yazmanın Basamakları ve Uygulamaları-1 (Başlık yazma, anahtar kelime yazma, giriş yazma, özetleme vb.)
10. Hafta Akademik Metin Yazmanın Basamakları ve Uygulamaları-2 (İddia, önerme yazma vb.)
11. Hafta Metinler Arası İlişki Kurma ve Kaynak Gösterme-1 (Etik İlkeler)
12. Hafta Metinler Arası İlişki Kurma ve Kaynak Gösterme-2 (Atıf yapma, kaynakça oluşturma vb.)
13. Hafta İşlevsel Metinler (Dilekçe, tutanak, özgeçmiş)
14. Hafta İşlevsel Metinler ve Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık. DEMİR, Nurettin; YILMAZ, Emine (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003): Metin Bilgisi. İstanbul: Multılıngual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual Yayınları. KAVCAR, Cahit vd. (2009): Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. ÖZDEMİR, Emin (2007): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık YAKICI, Ali vd. (2005). Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Bilge Yayınları. VURAL, Birol (2006). Doğru ve Güzel Konuşma/Uygulama ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. www.tdk.gov.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

ÖÇ9

PY1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

 

x

x

x

 

PY6

 

   

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

  

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY15

 x

 

 

 x

 

x

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

 

x

PY22

 

 

 

 x