ELTE005


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kitle İletişiminde İngilizce ELTE005 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 75 103 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdülvahit ÇAKIR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İngilizce dilinde ve anadillerinde kitle iletişimini ve türlerini tanıtmak, kitle iletişiminin yapısını ve kullanımını öğrenmek, kitle iletişimin kullanımını ve yapısını web tabanlı araçlarıyla karşılaştırmak ve metin üretmektir.
Dersin İçeriği Kitle iletişiminde temel kavramlar, kitle iletişiminin İngilizce kullanımı ve yapısı, metin üreticisi ve tercüman kavramları, kitle iletişiminde toplumsal cinsiyet rolleri, çeşitli haber türleri ve haber bölümlerinin yapısı, elektronik kitle iletişim araçları ve kullanımı, Yerli kitle iletişim araçları ile İngilizce dilinde kitle iletişim araçlarının karşılaştırılması, kitle iletişimi için bir metin parçası oluşturulması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) İngilizcenin kitle iletişimindeki yerini bilecekler 2) İngilizce kitle iletişiminin türlerini ve kullanım şeklini bilirler. 3) Metin yapımcısını ve tercümanı anlayabilecekler. 4) toplumsal cinsiyetli dili kitle iletişiminde anlayacaklar 5) Elektronik kitle iletişim araçları, yapısı ve kullanımı hakkında bilgi edinirler. 6) Anadillerinde ve İngilizcede olan kitle iletişimini karşılaştırabilecekler. 7) Kitle iletişimi için bir parça metin üretebilecekler
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kitle İletişimine ve İngilizceye Giriş
2. Hafta İngilizce Kitle İletişiminin kullanımı ve yapısı ve türleri (gazete, dergi vb.)
3. Hafta Metin yapımcısı ve tercüman kimdir
4. Hafta Kitle İletişiminde Kadınlık ve Erkeklik
5. Hafta Dış Haberler
6. Hafta İş haberleri
7. Hafta Editör Mektupları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Reklamın Dili
10. Hafta Haber başlıkları
11. Hafta Elektronik kitle iletişim araçlarının tanıtımı
12. Hafta bloglar, Facebook, Twitter vb. Web tabanlı kitle iletişim araçlarında Dilin yapısı ve kullanılması
13. Hafta Yerli Kitle İletişim Araçlarının İngilizce Dilinde olan Kitle İletişimin Karşılaştırılması
14. Hafta Öğrencilerin editoryal mektuplar üretme için yazma becerilerini geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi