ELTC 202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Öğretim Programları ELTC 202 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları tanıtmak, İngilizce öğretim pogramlarının tarihsel gelişimini ve güncel İngilizce öğretim programlarını detaylı bir şekilde kavratmaktır.
Dersin İçeriği Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademeler arasındaki İngilizce dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Öğrenciler öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları anlayabilirler. • İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimini bilirler. • Güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, ve geliştirmeyi amaçladığı becerileri öğrenirler. • Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ve İngilizce Öğretim programını doğru bir şekilde ilişkilendirebilirler. • Programlarda kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller ve ölçme değerlendirme yaklaşımlarını analiz edebilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derin tanıtımı ve giriş
2. Hafta Ders tasarımı
3. Hafta İhtiyac analizi ;ihtiyaç analizi yapmanın önemi
4. Hafta İhtiyac analizi ;ihtiyaç analizi yapmanın önemi
5. Hafta Ders tasarımı yaklaşımları
6. Hafta Ders tasarımı yaklaşımları
7. Hafta Dersin bileşenleri
8. Hafta Vıze
9. Hafta Ders programı tasarımı ;ders planı yaklaşımları
10. Hafta Ders programı tasarımı ;ders planı yaklaşımları
11. Hafta CEFR
12. Hafta CEFR
13. Hafta İngilizce program örnekleri
14. Hafta Dersin değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Olshtain and Dubin. 2000. Course Design. Cambridge University Press., Brown J1995,Heinle Cengage Learning
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi